Aanbod 2de graad

▶ DOORSTROOM

DOMEIN Maatschappij en welzijn

MAATSCHAPPIJ- & WELZIJNSWETENSCHAPPEN

DOMEIN Economie en organisatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

DOMEIN STEM

BIOTECHNOLOGISCHE STEM WETENSCHAPPEN

▶ DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT

DOMEIN Maatschappij en welzijn

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

CREATIE & MODE

DOMEIN Economie en organisatie

BEDRIJF & ORGANISATIE

▶ ARBEIDSMARKT

DOMEIN Maatschappij en welzijn

ZORG & WELZIJN

MODEREALISATIE & TEXTIELVERZORGING

DOMEIN Economie en organisatie

ORGANISATIE & LOGISTIEK

ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
  • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
  • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
  • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.