Openschool

Op de openschooldag, 28 april, verwelkomden we heel wat 12-jarigen en hun ouders. Het knap aanbod van de vernieuwde eerste graad kon iedereen bekoren. De keuzepakketten, fixen en flexen, en de verschillende studiegebieden van onze school (chemie, personenzorg, handel en mode) werden druk bezocht. Dank aan alle leerlingen die als ambassadeurs voor de school optraden.