SCHOOLBROCHURE ORGANIGRAM A-STROOM ORGANIGRAM B-STROOM BROCHURE 1ste GRAAD www.talent-is.be

AANBOD 1ste GRAAD AANBOD 2de GRAAD AANBOD 3de GRAAD Zoeker keuzepakketten 1ste jaar

 

Internationalisering

My typical week during pandemic times

In januari en februari 2021  nemen de leerlingen van 3 handel-talen deel aan een Europees eTwinning project. ‘My typical week during pandemic times’ is een internationaal project waaraan nog 3 scholen uit Frankrijk, Polen en Turkije aan deelnemen. De bedoeling is dat de leerlingen vlot communiceren met elkaar in het Engels, hierbij maken ze handig gebruiken van allerlei digitale tools. Ook al staan er geen buitenlandse reizen op het programma dit jaar, toch blijven deze leerlingen in contact met andere Europese leerlingen!

225 euro voor Amy

Meneer Moerman, internationaal coördinator van het Erasmus+ project ‘INCLUation’ en het team van de leerlingenraad sloegen de handen in elkaar voor de actie ‘Saved by the bell’. De cheque van 225 euro werd overhandigd aan de directie van onze school en wordt geschonken aan Annuntiata’s Plan-kind Amy uit Senegal.

Saved by the bell

Nog een heel mooi voorbeeld van ongelijkheid in het kader van 'Saved by the bell'. Onze leerlingen van de 3de graad kunnen gebruik maken van topmateriaal van de atletiekclub van Veurne. Kinderen in Oeganda hebben ook talent, maar moeten zelf hun sportmateriaal samenstellen... Laat ons even stilstaan bij de luxe die we hebben.

Saved by the bell: klasacties

Op 5 oktober om 11.40 u. stipt, rinkelde de bel en werden de lessen gestaakt. De aandacht ging volledig naar de kinderen die wereldwijd niet naar school kunnen gaan. Via enkele bewustmakingsvideo's en een ongelijkekansenquiz werd dit onrecht in de wereld besproken. Meerdere klassen namen een groepsfoto bij het logo van Saved by the Bell. 

Saved by the Bell: schoolpassen

Voor het betreden van de school lieten de leerlingen aan de schoolpoort een ingevulde schoolpas afstempelen. Met deze actie werd de aandacht gevestigd op het feit dat er in de wereld meer dan 250 miljoen kinderen niet naar school kunnen gaan. 

Corona krijgt INCLUation niet klein!

Ook al wordt de geplande meeting in Toledo uitgesteld, toch blijven alle deelnemers van het project Erasmus+ vanop een afstand betrokken. De filmpjes zijn een illustratie van onze blijvende verbondenheid.
#INCLUation #Erasmus+

Uitwisseling Namen

In november werden 5 HA, ST, BI en IB hartelijk ontvangen in een school uit Namen. Aan de hand van een individueel kennismakingsfilmpje in de doeltaal, werden toen duo's gevormd. Donderdag 5 maart kwamen de Naamse uitwisselingsstudenten het tweede luik van de uitwisseling afwerken Veurne. Het werd een warm weerzien.