Internationaal eTwinning project in de les Engels in 5 Techniek-Wetenschappen en 5 Secretariaat-Talen

Sedert begin februari nemen deze 2 klassen deel aan het eTwinning project ‘fake-o-gram’, en dit samen met scholen uit Turkije, Italië, Frankrijk, Kroatië, Portugal, Noord-Macedonië  en Roemenië. 

De bedoeling is om via allerlei activiteiten te werken aan een grotere bewustwording rond fake news en tegelijkertijd hun schriftelijke, mondelinge en digitale vaardigheden te verbeteren.