Dankzij Corona, creatievere examens

Het Coronatijdperk heeft ons, leerkrachten Frans van 5GW en 5STW aangemoedigd om creatievere examens te maken. Dankzij de Bookwidgettoepassingen kunnen we alle vaardigheden evalueren: schrijven, kijken en luisteren. Daarnaast komt ook alle woordenschat en grammatica aan bod.

Alle vragen worden door de leerkracht voorgelezen: leerlingen die sterker zijn in lezen, kunnen de vragen lezen, leerlingen die sterker zijn in luisteren, kunnen de vragen beluisteren.

Hierna volgde nog een mondelinge proef door middel van een carroussel: alle leerlingen hielden gesprekjes in het Frans en dit gedurende een uur volgens aangegeven scenario's.