DIY elektroscoop

Tijdens de laburen fysica in 5TW werden de leerlingen uitgedaagd om ladingen aan te tonen met een zelfgemaakte elektroscoop. Internetbronnen werden geraadpleegd, verschillende ontwerpen werden gemaakt, geoptimaliseerd en verfijnd tot de werking bij ieder team op beeld kon worden vastgezet. Uitdaging volbracht!