People, Planet en Properity

Wat betekent AEEA? Hoeveel oude gsm’s, niet noodzakelijk stuk, liggen er stof te verzamelen in een lade? Moeten de oude gsm’s die worden ingezameld, terug naar de derdewereldlanden om te recycleren of recycleren we ze hier? Welk lichaamsdeel kun je gebruiken om te bepalen of je je oude elektro naar een inzamelpunt kan brengen? Dit zijn maar een aantal van de vragen die een aantal 5de jaars voorgeschoteld kregen tijdens een workshop van Goodplanet. Na een korte introductie omtrent grondstoffen van klein elektrische apparaten gingen de leerlingen aan de slag met het spel  “De grondstoffenrace”. Doel van het spel is punten verzamelen rond de drie pijlers “people, planet en prosperity”.

  • Is het goed voor de mensen?
  • Is het goed voor de planeet?
  • Is het goed voor onze welvaart?

Door het goed beantwoorden van deze vragen, kunnen ze grondstoffen verdienen en hiermee een koptelefoon, computer of gsm bouwen. Elk toestel heeft een invloed op de 3 pijlers. Wie op het einde kan recycleren kan zijn eindresultaat een boost geven. Alle teams behaalden een mooi evenwicht in de score. Ze zorgden voor welvaart en de mensen maar door gebruik van alternatieve energie en recycleren zorgden ze ook voor de planeet. Een mooie ervaring voor de leerlingen van 5 stw, 5 verzorging, 5 kantoor, 5 verkoop en 5 mode verkoop.