RSV-dag voor de vijfdes

Op vrijdag 1 maart was er door de 100dagen veel feestvreugde op school. De 6dejaars genoten van een lekker ontbijt maar ook voor de 5des was het een speciale dag. Alles stond in het teken van relaties en seksualiteit. De dag startte met een seksquiz: via stellingen, filmpjes, vragen, .. werden de leerlingen bewust van: dit wist ik wel/niet. Daarna werden de  122 leerlingen verdeeld over zeven groepen en iedere groep volgde 3 tot 4 verschillende sessies. De sessies lichaamsbewustwording via yoga of via interactieve lichamelijke oefeningen waren best confronterend. Alle sessies vertrokken vanuit een positieve blik op seksualiteit zonder de gevaren en de risico’s uit het oog te verliezen. Het is belangrijk dat jongeren durven praten over seksualiteit om zo verantwoorde keuzes te maken wat betreft hun eigen relaties en seksualiteitsbeleving.