Taal en wiskunde Plus

Vanaf dit schooljaar kunnen leerlingen van het eerste jaar kiezen voor het nieuwe fix-pakket 'Taal en wiskunde Plus'. De leerlingen nemen hierin de vakken wiskunde, Frans en Nederlands onder handen.  Gedurende twee lesuren per week worden zowel remediërings- als verdiepingsopdrachten aangeboden. De begeleidende leerkrachten staan de leerlingen bij tijdens het volgen van hun individueel traject. Stap voor stap krijgen ze de leerstof beter onder de knie en worden ze zelfs uitgedaagd! Ook op digitaal vlak leren de leerlingen veel bij. Werken met de door de school nieuw aangekochte laptops valt zeker in de smaak!