Veilig in het verkeer en iets meer

Veilig in het verkeer en iets meer, is de titel die de leerlingen van 6 Sociale en Technische Wetenschappen kozen na een brainstormmoment rond het thema verkeer.

De leerlingen kregen in de lessen integrale opdrachten de vraag ‘rond welke verkeersthema’s zouden jullie een workshop willen uitwerken om die te presenteren aan de doelgroep van 14 tot 18 jaar? De groep koos voor de thema’s zichtbaarheid, alcohol, verkeersregels- en borden en invloed van gsm- en muziekgebruik in het verkeer. Vol enthousiasme gingen ze aan de slag.

<!--more-->Op vrijdag 9 november werden alle leerlingen van de 2de en 3de graad gedurende twee lesuren ondergedompeld in de wereld van het verkeer en zijn vele facetten via verschillende interactieve sessies, bedacht door de leerlingen van 6 STW. Het eigen belevingsgevoel kwam hierin sterk naar voren.

In Veurne wordt, ondanks de aanwezige ondergrondse doorgang, nog steeds veel over de sporen gelopen. Naar aanleiding hiervan gaf Infrabel een boeiende uitleg over de gevaren van spoorlopen, verkeersregels aan overwegen, veiligheid op het perron en gevolgen van het niet respecteren van deze regels. Via o.a. choquerende filmpjes leerden onze leerlingen dat die paar minuten tijdswinst van het spoorlopen het niet waard zijn om je leven te wagen. De stilte tijdens de filmpjes, de verzuchtingen en de onderlinge woordenwisselingen tijdens de uiteenzetting spraken boekdelen.

Met een Virtual Reality-bril en headset namen ze plaats op een platform om het spoorlopen en de desastreuze gevolgen 'in levende lijve' te beleven: toen de trein in aantocht was en ze in het beeld van hun VR-bril over de sporen stapten, werd de ervaring compleet door het trillen van het platform. Een confrontatie waar de leerlingen toch even stil van werden...

Ook de politiezone Spoorkin nam deel aan onze verkeersdag. Inspecteur J. Dedrie gaf een boeiende uitleg over verschillende aspecten van het verkeer. Vragen als ‘Waarom is fietsverlichting en zichtbaarheid zo belangrijk?', 'Waar bevinden zich de dode hoeken van een vrachtwagen?' en 'Waarom is er geen nultolerantie van kracht omtrent alcohol?' werden beantwoord.

Moraal in het verhaal: loop niet over de sporen want je leven is een omweg waard en fluo moet hip worden. Om het met de woorden van Frank Deboosere te zeggen “Het is belangrijk om goed gezien te worden anders ben je gezien”.