Sportdag voor de 6des

Een kennismaking met het natte zilte Noordzeewater, samen sporten op zee en samenwerkingsopdrachten uitvoeren stond in de voormiddag op het menu. In de namiddag werd er dan geknokt in het zachte zand: duwen om die earthball over de eindmeet te krijgen, springen om de tchoukball zo ver mogelijk te laten terugkaatsen en slaan om die home-run te kunnen lopen.

Het was één enthousiaste bende en de zon gaf het allemaal een extra gloed!