Gipproeven 6TW

In de loop van de maand januari voerden de leerlingen van 6 Techniek-wetenschappen hun experimenten voor de geïntegreerde proef uit. Alle proeven werden door de leerlingen zelf bedacht en opgesteld, tijdens het eerste semester.

De leerlingen isoleerden op een nauwgezette wijze glycogeen uit varkenslever en raffineerden succesvol suiker uit suikerbiet. Gedreven door de wetten van de fysica bepaalden ze de soortelijke weerstand en de specifieke warmtecapaciteit van verschillende metalen.

Via het verschijnsel van osmotische druk ontrafelden ze het suikergehalte in aardappelfrietjes. Ze gingen, geïnspireerd op de duikersport, ook factoren na waarvan de hydrostatische druk en de gasdruk  afhankelijk zijn.

Met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen onderzochten ze het voorkomen van amylase bij granen en dieren, evenals de invloed van immobilisatie op enzymen. Geboeid door het onderwerp DNA maakten ze bovendien bacteriën fluorescent en achterhaalden ze de invloed van uv-straling op bacteriën en gisten.

Veel proeven lukten, sommige mislukten, maar dat ontnam onze leerlingen hun goesting in experimenteren niet! De wetenschappelijke vibe bleef er steeds in. Op naar de volgende fase: de verwerking van de resultaten en het maken van een wetenschappelijke poster!