Project klimaatopwarming - FIX STEM

Voor ons project ‘Klimaatopwarming’ en met het motto ‘Meten is Weten’ willen we weten hoeveel regen er valt en daarbij ook het grondwaterniveau opvolgen .

Eerst hebben we met eenvoudig, herbruikbaar materiaal een pluviometer(=regenmeter) gemaakt. 

Op 3 oktober 2022 hebben we een peilbuis geplaatst met de hulp van Mathias, hij werkt bij INBO (instituut voor natuur en bos onderzoek).

Tijdens het boren hebben we verschillende grondlagen ontdekt: aarde met wortels, droge klei, natte klei met verschillende tinten blauw en veen.

Voor de buis hadden we verschillende onderdelen nodig o.a. een lange blauwe buis, een witte buis met gleufjes, een lange witte sok (een filtersok). En zo ontstaat een peilbuis.

De bedoeling is om wekelijks te meten en de resultaten uit te zetten in een grafiek. 

Elena, Sam en Yonas