STEM-project energie

Tijdens de lessen biotechnologische STEM-wetenschappen voerden de leerlingen van 3BIW en 4BIW, een STEM-project uit rond het zeer actuele thema energie. Gewapend met lichtmeters, energiemeters en dataloggers uit de MOS Energiekoffer onderzochten ze de verlichting in enkele wetenschapslokalen, het sluipverbruik van verschillende elektrische toestellen en de ventilatie en verwarming in lokalen met en zonder thermostaat. Bij ieder deelonderzoek kwamen ze tot interessante besluiten. Ze stelden bij het onderzoek van de verlichting ook mogelijke maatregelen en actiepunten op. Deze werden in een brief gegoten die de leerlingen van 3BIW overhandigden aan de directie. 

Bij het onderzoek van de verlichting kwamen de leerlingen tot de vaststelling dat in het fysicalokaal de lichtsterkte beduidend minder was dan in het recentere chemielokaal en het energieverbruik toch aanzienlijk hoog. De leerlingen leidden af dat ondermeer de hogere plafonds, een deel van de gordijnen die niet geopend kunnen worden en de minder energiezuinige TL-lampen, hiervan aan de oorzaak liggen. Op basis hiervan vroegen ze aan de directie of het mogelijk was om:

in het fysicalokaal alle gordijnen te kunnen openen

bij het vervangen of installeren van lampen waar mogelijk te kiezen voor LED-lampen

bij de nieuwe wetenschapslokalen te opteren voor lagere verlichting, zwevend of in valse plafonds, zoals in het recentere chemielokaal.

De leerlingen en hun begeleidende wetenschapsleerkrachten waren verheugd te horen dat de directie niet enkel zou zorgen voor een oplossing voor de gordijnen maar ook een eventuele vervanging van de TL-verlichting in het fysicalokaal door LED-verlichting zou bekijken. Bovendien kwamen de leerlingen te weten dat onze school reeds voor verschillende (ver)nieuw(d)e lokalen investeerde in energiezuinige LED-verlichting en van plan is dit in de toekomst uit te breiden naar andere lokalen. 

Zo wordt onze school alsmaar meer een milieuvriendelijke en duurzame leef- en leeromgeving. Niet alleen de missie van MOS maar ook de opzet van het project in 3BIW en 4BIW is op die manier zeker en vast geslaagd!

Wil je zelf op een eenvoudige manier je steentje hierin bijdragen? Hou dan overal waar mogelijk de gordijnen zoveel mogelijk open en steek enkel waar en wanneer nodig (slechts een deel van) de verlichting aan!