Schoolinterne leerlingenbegeleiding (SILB)

De schoolinterne leerlingenbegeleiding situeert zich op vier domeinen:

Alle personeelsleden dragen bij tot de SILB. Voor de SILB zijn ook een aantal personeelsleden vrijgesteld als schoolinterne leerlingenbegeleiders.
Een bijzondere plaats wordt hierbij ingenomen door de Cel Leerlingenbegeleiding. De Cel is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen de school en het CLB en werkt vooral ondersteunend door het bespreken van probleemsituaties van individuele lesgroepen en probleemgedrag van individuele leerlingen, op één van de hierboven vermelde domeinen. De Cel bestaat uit schoolinterne leerlingenbegeleiders, een vertegenwoordiging van de directie en een vertegenwoordiging van het CLB.

Schoolinterne leerlingenbegeleiders

  • Catherine Claeys
  • Nancy Verbiest