Leerbegeleiding

Het ontwikkelen van een goede leerhouding en leermethode is een essentiële vaardigheid. Als school willen we hier maximaal op inzetten. Naast de vakleraar en klassenleraar biedt de school extra leerbegeleiding aan voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden bij het leren.

Heb je moeite met plannen, een cursus aanpakken, een samenvatting maken, notities nemen, de studiemethode, regelmatig leren ... dan kan, na overleg met de klassenleraar, beroep gedaan worden op leerbegeleiding. Er wordt, samen met de leerbegeleider, nagegaan wat je noden zijn.

Een individueel traject en begeleiding op maat helpen je om sterker te worden in het leren leren en je eigen leerproces in handen te nemen.