Leerlingenraad

Ook leerlingen hebben een mening en die mening telt! Inspraak is belangrijk. Het verhoogt de betrokkenheid en het welbevinden op school.

De leerlingenraad is een groep enthousiaste leerlingen uit alle jaren en studierichtingen. Ze komen op geregelde tijdstippen samen om in werkgroepen rond bepaalde thema’s te werken. De thema’s zijn zeer uiteenlopend, maar hebben één ding gemeen: ze komen vanuit de leerlingen. We onderscheiden twee soorten opdrachten: activiteiten organiseren enerzijds en meedenken over de organisatie/het beleid van de school anderzijds.