Taalondersteuning

Taal is in ons onderwijs hét instrument bij uitstek waarmee we leerlingen doen leren. We streven naar begrijpelijke communicatie in alle lessen en dit binnen een veilig klasklimaat, waar leerlingen, al doende, taal verwerven. Taalondersteuning bij moeilijkheden i.v.m. de schooltaalvaardigheid zorgt ervoor dat leerlingen zich na verloop van tijd zekerder voelen in de Nederlandse taal en vlotter de lessen kunnen volgen.