Zorg op maat

Op een warme school is het essentieel om elke dag opnieuw jezelf te kunnen zijn. De klassenleraar, de vakleraren en de opvoeders zijn er steeds voor de leerlingen. Na de lessen kan een goed gesprek veel betekenen. We bouwen zo aan een hechte band met onze leerlingen.

De leerlingenbegeleiders bieden daarnaast socio-emotionele begeleiding op maat van de leerling
aan. Samen met externe partners, het CLB en het ondersteuningsnetwerk voorzien ze specifieke zorg.
Ook de ouders zijn een belangrijke partner in het opvolgen van leerlingen. In overleg met alle betrokkenen zorgt de school voor de leerling, telkens met de totale en persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal.

Verbondenheid, daar streven we als school naar. Samen ben je immers sterker dan alleen.