Inschrijven

Wanneer

Wat breng je mee?

Voor het 1ste leerjaar A

Voor het 1ste leerjaar B

Andere leerjaren

Inschrijvingsbeleid

Ons inschrijvingsbeleid is conform het inschrijvingsdecreet (SO/2012/01) voor het schooljaar 2019-2020:

Het schoolreglement met in begrip van het pedagogisch project kunt u eveneens raadplegen (link).

Een inschrijving is geldig indien de ouders zich akkoord verklaren met het pedagogisch project en het schoolreglement door het ondertekenen van de inschrijvingsfiche. De leerling moet daarnaast voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en hiervoor het juiste attest of getuigschrift kunnen voorleggen. Indien u nog niet over deze documenten beschikt, dan kunt u wel al de inschrijving laten registreren. De inschrijving is pas definitief als de school over de nodige documenten beschikt. 

Nog vragen?

Voor bijkomende informatie kunt u altijd terecht bij de directeur of het onthaalsecretariaat: