1ste leerjaar A

Wat en voor wie

Als je het getuigschrift basisonderwijs behaald hebt, dan start je in de A-stroom. In onze A-stroom zit je goed voor een stevig pakket Algemene vorming. Dit bereidt jou voor op de bovenbouw, dus op de 2de en de 3de graad. In de A-stroom volg je het pakket basis of het pakket basis met verdieping.

Met een plus-uur helpen we jou bij het leren leren, leren kiezen en leren leven. Je klassenleraar bouwt dit samen met jou en met jouw klasgenoten uit. Samen met jou gaan we op zoek naar jouw talenten, interesses en mogelijkheden.

Met de keuzepakketten van 1A en de basisopties van 2A zetten we hier extra op in. Zo bereiden we je voor om een goede keuze voor de bovenbouw te maken.

Ontdek je talenten!

Over onze vijf scholen heen kun je uit maar liefst twaalf keuzepakketten kiezen.
Je kunt kiezen uit de pakketten in FIX of in FLEX.

 • FIX-pakket: dit volg je een volledig schooljaar.
 • FLEX-pakket: dit volg je een half schooljaar.

Om het pakket van je keuze in te vullen zijn er verschillende structuren mogelijk: 

 • OPTIE 1:
  - FIX-pakket: 2 uur het volledige schooljaar
  - FLEX-pakket 1: 2 uur de eerste helft van het schooljaar
  - FLEX-pakket 2: 2 uur de tweede helft van het schooljaar
 • OPTIE 2:
  FIX-pakket Klassieke talen: 4 uur het volledige schooljaar
  Dit wordt je enige keuzepakket.
 • OPTIE 3:
  FIX-pakket Voeding & horeca: 5 uur het volledige schooljaar
  Dit wordt je enige keuzepakket.

Wil je weten welke keuzepakketten je waar kunt volgen, … probeer dan zeker onze

KEUZEZOEKER!

Keuzepakketten

Ontdekkingstocht naar talenten 1A
  Keuzepakketten
Creatief atelier 2
Samen & leven 2
Voedingsatelier 2
Business plus 2
Taalatelier 2
Wiskundelab 2
Sport & wetenschappen 2
STEM & IT 2
STEM & technieken 2
STEM & wetenschappen 2
Klassieke talen 4
Voeding & horeca 5

Lessentabel

  1ste graad
  1ste leerjaar
(2019-2020)
2de leerjaar
(2020-2021)
Algemene vorming
Basis of basis + verdieping
Godsdienst 2 2
Mens & samenleving 2 -
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 1 2
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 2 1
Techniek 2 2
Aardrijkskunde 2 1
Geschiedenis 1 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muziek 1 1
Beeld 1 1
ICT - 1
Totaal 27 26
Leren leren, leren kiezen en leren leven
Plus-uur 1 1
Interesses ontdekken en talenten ontwikkelen
Keuzepakketten 4 -
Basisopties - 5
Weektotaal 32 32