2de leerjaar A (2020-2021)

Vanaf het schooljaar 2020-2021 krijgen je in het 2de jaar van de A-stroom 25 uur algemene vorming en één uur ICT. Daarnaast staat het plus-uur op het programma. Ten slotte moet je een basisoptie van vijf uur kiezen. 

Talenten ontdekken via basisopties

Over onze vijf scholen heen kun je in het 2de leerjaar A vanaf het schooljaar 2020-2021 uit maar liefst negen basisopties kiezen. Een basisoptie is altijd fix: je volgt de basisoptie altijd voor het volledige schooljaar.

Ontdekkingstocht naar talenten 2A
  Basisopties
Kunst en creatie 5
Maatschappij en welzijn 5
Economie en organisatie 5
Sport 5
Moderne talen en wetenschappen 5
STEM-technieken 5
STEM-wetenschappen 5
Klassieke talen 5
Voeding en Horeca 5

 

Deze basisopties kun je volgen op Annuntiata:

  • Kunst en creatie
  • Maatschappij en welzijn
  • Economie en organisatie
  • STEM-wetenschappen

Voor de basisopties in de andere scholen van Talent-is: www.talent-is.be.

Lessentabel

  1ste graad
  1ste leerjaar
(2019-2020)
2de leerjaar
(2020-2021)
Algemene vorming
Basis of basis + verdieping
Godsdienst 2 2
Mens en samenleving 2 -
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 1 2
Wiskunde 4 4
Natuurwetenschappen 2 1
Techniek 2 2
Aardrijkskunde 2 1
Geschiedenis 1 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muziek 1 1
Beeld 1 1
ICT - 1
Totaal 27 26
Leren leren, leren kiezen en leren leven
Plus-uur 1 1
Interesses ontdekken en talenten ontwikkelen
Keuzepakketten 4 -
Basisopties - 5
Weektotaal 32 32