Onderwijshervorming

2019-2020 is het eerste schooljaar van de onderwijshervorming. In Talent-is en Annuntiata Veurne spelen we daar helemaal op in met naast 27 uur algemene vorming een plus-uur en vier uur keuzepakketten.

Eerste jaar 2019-2020

In de A-stroom krijgen alle leerlingen in het eerste jaar 27 uur algemene vorming (zie lessentabel onderaan). Ze moeten daarbij kiezen uit twee pakketten:

  • Basis
  • Basis met verdieping

Daarnaast krijgt iedereen een plus-uur, met ruimte voor begeleiding en om te leren leren, kiezen en leven. Ten slotte kiezen alle leerlingen van het College, Annuntiata of VTI in het eerste jaar nog een fix en twee flexen. (zie keuzepakketten)

  • Fix: twee uur per week gedurende het volledige schooljaar, in de school waar de leerling ingeschreven is. Uitzondering is de fix Klassieke talen, die voor vier uur per week gedurende het volledige schooljaar gevolgd wordt. Als gevolg daarvan kunnen geen flexen meer gekozen worden.
  • Flex: twee uur per week gedurende één semester, te kiezen uit het aanbod van de College, Annuntiata of VTI. Wie een flex kiest van een andere school, volgt die twee uur les ook effectief in die school (College of VTI). In het tweede semester volg je een tweede flex.

Voor info over de lessentabellen in de andere scholen van Talent-is: zie de website www.talent-is.be .

Tweede jaar vanaf 2020-2021

Vanaf het schooljaar 2020-2021 krijgen alle leerlingen in het tweede jaar van de A-stroom 25 uur algemene vorming + 1 uur ICT. Daarnaast staat ook het plus-uur voor hen op het programma. Ten slotte moeten ze een basisoptie van vijf uur kiezen. (zie basisopties op Annuntiata)