SCHOOLBROCHURE 22-23
1ste GRAAD
2de GRAAD
3de GRAAD

www.talent-is.be
BROCHURE 1ste GRAAD
Zoeker keuzepakketten
 
 

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij deze drie finaliteiten zowel voor het studiedomein Maatschappij en welzijn als voor het studiedomein Economie en organisatie aan. STEM wordt enkel aangeboden in de doorstroomfinaliteit.
Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).

DOMEIN Economie en organisatie

DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT  •  3

Bedrijf en organisatie

Heb je interesse in het reilen en zeilen van een bedrijf of organisatie?  

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. 

  • Je krijgt een brede basisvorming talen, wiskunde en wetenschappen gekoppeld aan theorie en praktijk eigen aan de studierichting.
  • Je krijgt een theoretische achtergrond in algemene economie en bedrijfswetenschappen.
  • Je ontwikkelt administratieve en commerciële competenties (boekhouding, personeelsbeheer, marketing, internationale handel, logistiek)
  • Je leert informaticatoepassingen doelgericht inzetten.
  • Je leert om op een efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte manier communiceren, adviseren en begeleiden. 

Deze studierichting bereidt je voor op een derde graad Bedrijfsorganisatie of Commerciële organisatie en op studies hoger onderwijs - professionele bachelor - zoals Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Onderwijs…

Nog meer info? Bezoek de website van Bedrijf en organisatie

Presentatie infosessie

Lessentabel D/A

  3 4 3 4 3 4
  Maats. en welzijn Creat. & mode Bedrijf en org.
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 3 3
Frans 2 2 2 2 3 3
Wiskunde 3 3 3 3 3 3
Natuurwetenschappen 3 * 2 * 2 1 2 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1
MEAV ** 1   1   1  
Maatschappij en Welzijn 9 11        
Creatie en Mode     10 12    
Bedrijfseconomie         8 9
Informatica 1 1 1 1 2 1
Artistieke vorming 1 1 1 1    
Duits           2
Totaal 32 32 32 32 32 32

* inclusief Anatomie en Fysiologie

** Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming