DOMEIN Economie en organisatie

DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT  •  3

Bedrijf en organisatie

Heb je interesse in het reilen en zeilen van een bedrijf of organisatie?  

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. 

Deze studierichting bereidt je voor op een derde graad Bedrijfsorganisatie of Commerciële organisatie en op studies hoger onderwijs - professionele bachelor - zoals Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Onderwijs…

 


 

Presentatie infosessie

Nog meer info? Bezoek de website van Bedrijf en organisatie

Lessentabel dubbele finaliteit: Doorstroom / Arbeidsmarkt - 2de graad
  3 4 3 4 3 4

 

Maatschappij en welzijn Creatie & mode Bedrijf en organisatie
Algemene vorming
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 3 3
Frans 2 2 2 2 3 3
Wiskunde 3 3 3 3 3 3
Natuurwetenschappen 3 * 2 * 2 1 2 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1
Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming (MEAV) 1   1   1  
Domeingebonden vorming
Maatschappij en Welzijn 9 11        
Creatie en Mode     10 12    
Bedrijfseconomie         8 9
Informatica 1 1 1 1 2 1
Artistieke vorming 1 1 1 1    
Duits           2
Totaal 32 32 32 32 32 32

* inclusief Anatomie en Fysiologie

ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
  • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
  • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
  • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.