DOMEIN Economie en organisatie

DOORSTROOM  •  3 | 4

Bedrijfswetenschappen

Ben je geïnteresseerd in economie, ondernemen, toegepaste informatica en communicatie? 

Naast een brede algemene vorming komen in deze richting aan bod: 

Er gaat ook veel aandacht naar toegepaste informatica, vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal als ook in vreemde talen (Engels, Frans en Duits). 

In vergelijking met de richting Economische wetenschappen is er: 

Deze richting bereidt je voor op een derde graad Bedrijfswetenschappen en studies hoger onderwijs in professionele en academische bachelor gelinkt aan economische wetenschappen of handelswetenschappen en bedrijfskunde 


 

De studierichting Economische wetenschappen is verwant met de richting Bedrijfswetenschappen in de D-finaliteit.

Economische wetenschappen Bedrijfswetenschappen
Leerplan uitgebreid pakket Economie Leerplan uitgebreid pakket Economie, te realiseren binnen een ruimer tijdsbestek
Leerplan Wiskunde met cesuurdoelen Leerplan Wiskunde verdiepte basisvorming
Leerplan verdiepte basis voor Nederlands, Engels, Frans en Geschiedenis Leerplan basis voor Nederlands, Engels, Frans en Geschiedenis

 

 


 

Presentatie infosessie

Nog meer info? Bezoek de website van Bedrijfswetenschappen

Lessentabel Doorstroomfinaliteit - 2de graad
  3 4 3 4 3 4
  Biotechnologischet STEM wetenschappen. Bedrijfswetenschappen Maatschappij & welzijnswetenschappen
Algemene vorming
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 2 2
Frans 3 3 3 3 3 3
Wiskunde 5 5 4 4 4 4
Natuurwetenschappen     3 3 3 3
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1
Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming 1   1   1  
Domeingebonden vorming
Biotechnologische STEM wetenschappen (*) 10 11        
Economie     6 6    
Inleiding filosofie         1 2
Sociologie en psychologie         5 5
Informatica 1 1 2 1 1 1
Duits       2    
Artistieke vorming     1 1 1 1
Labo Natuurwetenschappen         1 1
Totaal 32 32 32 32 32 32

(*) Binnen het vak Biotechnologische STEM wetenschappen komen de drie wetenschapsvakken (biologie, chemie en fysica) op een STEM-georiënteerde en projectmatige manier aan bod.

ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
  • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
  • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
  • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.