SCHOOLBROCHURE 22-23
1ste GRAAD
2de GRAAD
3de GRAAD

www.talent-is.be
BROCHURE 1ste GRAAD
Zoeker keuzepakketten
 
 

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij deze drie finaliteiten zowel voor het studiedomein Maatschappij en welzijn als voor het studiedomein Economie en organisatie aan. STEM wordt enkel aangeboden in de doorstroomfinaliteit.
Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.

 

DOMEIN Economie en organisatie

DOORSTROOM  •  3 | 4

Bedrijfswetenschappen

Ben je geïnteresseerd in economie, ondernemen, toegepaste informatica en communicatie? 
Naast een brede algemene vorming komen in deze richting aan bod: 

  • het keuzegedrag van de producent en de consument;
  • marktwerking;
  • internationale handel;
  • boekhouden (accounting);
  • toegepaste bedrijfswetenschappen;
  • (vennootschaps)rechtaspecten van marketing. 

Er gaat ook veel aandacht naar toegepaste informatica, vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal als ook in vreemde talen (Engels, Frans en Duits). 

In vergelijking met de richting Economische wetenschappen is er: 

  • meer tijd voor de leerstof economie;
  • minder nadruk op wiskunde, taal en geschiedenis. 

Deze richting bereidt je voor op een derde graad Bedrijfswetenschappen en studies hoger onderwijs in professionele en academische bachelor gelinkt aan economische wetenschappen of handelswetenschappen en bedrijfskunde 

Presentatie infosessie

Nog meer info? Bezoek de website van Bedrijfswetenschappen

 


 

De studierichting Economische wetenschappen is verwant met de richting Bedrijfswetenschappen in de D-finaliteit.

Economische wetenschappen Bedrijfswetenschappen
Leerplan uitgebreid pakket Economie Leerplan uitgebreid pakket Economie, te realiseren binnen een ruimer tijdsbestek
Leerplan Wiskunde met cesuurdoelen Leerplan Wiskunde verdiepte basisvorming
Leerplan verdiepte basis voor Nederlands, Engels, Frans en Geschiedenis Leerplan basis voor Nederlands, Engels, Frans en Geschiedenis

 

Lessentabel D-finaliteit

  3 4 3 4 3 4
  Biot. wet. Bedrijfswet. Maats. & welz
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 2 2
Frans 3 3 3 3 3 3
Wiskunde 5 5 4 4 4 4
Natuurwetenschappen     3 3 3 3
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1
MEAV (*) 1   1   1  
Biotechnologische STEM wetenschappen (**) 10 11        
Economie     6 6    
Inleiding filosofie         1 2
Sociologie en psychologie         5 5
Informatica 1 1 2 1 1 1
Duits       2    
Artistieke vorming     1 1 1 1
Labo Natuurwetenschappen         1 1
Totaal 32 32 32 32 32 32

(*) Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming

(**) Binnen het vak Biotechnologische STEM wetenschappen komen de drie wetenschapsvakken (biologie, chemie en fysica) op een STEM-georiënteerde en projectmatige manier aan bod.