SCHOOLBROCHURE 22-23
1ste GRAAD
2de GRAAD
3de GRAAD

www.talent-is.be
BROCHURE 1ste GRAAD
Zoeker keuzepakketten
 
 

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij deze drie finaliteiten zowel voor het studiedomein Maatschappij en welzijn als voor het studiedomein Economie en organisatie aan. STEM wordt enkel aangeboden in de doorstroomfinaliteit.
Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.

 

DOMEIN STEM

DOORSTROOM •  3 | 4

Biotechnologische STEM wetenschappen

Ben je sterk geïnteresseerd in biologie, chemie en de toepassingen binnen natuur en milieu? Ben je geboeid door alles wat met voeding te maken heeft, land- en tuinbouw, de medische sector, recyclage en zoveel meer? 

Wil je je theoretische kennis toepassen in de praktijk via onderzoek en experimenten? 

Naast een brede algemene vorming komen in deze richting aan bod: 

  • een groot blok wetenschappen: biologie, chemie en fysica (ongeveer 1/3 van de week);
  • een stevige portie wiskunde (verdiepte basisvorming).  

In deze STEM-richting gebruik je wiskundige, natuurwetenschappelijke en technische kennis om problemen en onderzoeksvragen te analyseren en op te lossen. 

In vergelijking met de richting Natuurwetenschappen is er:

  • minder nadruk op taal en geschiedenis;
  • minder nadruk op wiskunde.  

In vergelijking met de richting Technologische wetenschappen is er:

  • minder nadruk op wiskunde;
  • een groter pakket biologie. 

Deze richting bereidt je voor op een derde graad Biotechnologische en chemische wetenschappen en studies hoger onderwijs in professionele en academische bachelor gelinkt aan natuurwetenschappen en gezondheidszorg.   

Presentatie infosessie

Voorbeeld STEM-project

 


 

De domeingebonden doorstroomstudierichting Biotechnologische STEM-wetenschappen is verwant met de domeinoverschrijdende studierichting Natuurwetenschappen.

Natuurwetenschappen Biotechnologische STEM-wetenschappen
Biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor experimenteel onderzoek in labo

biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor experimenteel onderzoek in labo + het STEM-geïntegreerd probleemoplossen in biotechnologische contexten komt nadrukkelijk aan bod.

In fysica meer aandacht voor elektriciteit, mechanica en thermodynamica.

Leerplan wiskunde (cesuurdoelen) Leerplan wiskunde: verdiepte basis
Leerplan verdiepte basis voor Nederlands, Engels, Frans en Geschiedenis Leerplan basis voor Nederlands, Engels, Frans en Geschiedenis

 

Lessentabel D-finaliteit

  3 4 3 4 3 4
  Biot. wet. Bedrijfswet. Maats. & welz
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 2 2
Frans 3 3 3 3 3 3
Wiskunde 5 5 4 4 4 4
Natuurwetenschappen     3 3 3 3
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1
MEAV (*) 1   1   1  
Biotechnologische STEM wetenschappen (**) 10 11        
Economie     6 6    
Inleiding filosofie         1 2
Sociologie en psychologie         5 5
Informatica 1 1 2 1 1 1
Duits       2    
Artistieke vorming     1 1 1 1
Labo Natuurwetenschappen         1 1
Totaal 32 32 32 32 32 32

(*) Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming

(**) Binnen het vak Biotechnologische STEM wetenschappen komen de drie wetenschapsvakken (biologie, chemie en fysica) op een STEM-georiënteerde en projectmatige manier aan bod.