SCHOOLBROCHURE 22-23
1ste GRAAD
2de GRAAD
3de GRAAD

www.talent-is.be
BROCHURE 1ste GRAAD
Zoeker keuzepakketten
 
 

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij deze drie finaliteiten zowel voor het studiedomein Maatschappij en welzijn als voor het studiedomein Economie en organisatie aan. STEM wordt enkel aangeboden in de doorstroomfinaliteit.
Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).

DOMEIN Maatschappij en welzijn

DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT  •  3 | 4

Creatie en mode

Ben je een creatieve denker met interesse in de modesector? Ben je gefascineerd door kunst en artistieke expressie?  

Creatie en mode is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. 

  • Je krijgt een brede basisvorming talen, wiskunde en wetenschappen gekoppeld aan theorie en praktijk eigen aan de studierichting. 
  • Je leert alle stappen in het creatief proces van ontwerp tot uitvoering.  
  • Je wordt opgeleid in vormgeving, patroontekenen en modetechnieken.  
  • Je verdiept je in de technieken en materialen. 
  • Je leert inzicht verwerven in de verwerkings- en afwerkingsmogelijkheden van materialen. 
  • Je verwerft inzicht in de relatie tussen 2D-3D. Het gebruik van CAD (patroontekenen met de computer) is onmisbaar. 
  • Je leert alle informatie samenbrengen in een technisch dossier. 

Deze studierichting bereidt je voor op een derde graad Mode en studies hoger onderwijs – professionele bachelor - zoals Beeldende vormgeving, Interieurvorming, Modetechnologie, Onderwijs... 

Presentatie infosessie

Lessentabel D/A

  3 4 3 4 3 4
  Maats. en welzijn Creat. & mode Bedrijf en org.
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 3 3
Frans 2 2 2 2 3 3
Wiskunde 3 3 3 3 3 3
Natuurwetenschappen 3 * 2 * 2 1 2 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1
MEAV ** 1   1   1  
Maatschappij en Welzijn 9 11        
Creatie en Mode     10 12    
Bedrijfseconomie         8 9
Informatica 1 1 1 1 2 1
Artistieke vorming 1 1 1 1    
Duits           2
Totaal 32 32 32 32 32 32

* inclusief Anatomie en Fysiologie

** Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming