DOMEIN Maatschappij en welzijn

DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT  •  3 | 4

Maatschappij en welzijn

Ben je geïnteresseerd in mens en samenleving? Ben je nieuwsgierig om je talenten en mogelijkheden te ontdekken binnen de zorg en begeleiding? Ben je sociaalvoelend, wetenschappelijk aangelegd en communicatief? 

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. 

Deze studierichting bereidt je voor op een derde graad Gezondheidszorg en Opvoeding en begeleiding en op studies hoger onderwijs zoals Gezondheidszorg, Sociale wetenschappen, Onderwijs… 

 


 

Presentatie infosessie

   

Lessentabel dubbele finaliteit: Doorstroom / Arbeidsmarkt - 2de graad
  3 4 3 4 3 4

 

Maatschappij en welzijn Creatie & mode Bedrijf en organisatie
Algemene vorming
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 3 3
Frans 2 2 2 2 3 3
Wiskunde 3 3 3 3 3 3
Natuurwetenschappen 3 * 2 * 2 1 2 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1
Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming (MEAV) 1   1   1  
Domeingebonden vorming
Maatschappij en Welzijn 9 11        
Creatie en Mode     10 12    
Bedrijfseconomie         8 9
Informatica 1 1 1 1 2 1
Artistieke vorming 1 1 1 1    
Duits           2
Totaal 32 32 32 32 32 32

* inclusief Anatomie en Fysiologie

ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
  • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
  • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
  • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.