SCHOOLBROCHURE 22-23
1ste GRAAD
2de GRAAD
3de GRAAD

www.talent-is.be
BROCHURE 1ste GRAAD
Zoeker keuzepakketten
 
 

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij deze drie finaliteiten zowel voor het studiedomein Maatschappij en welzijn als voor het studiedomein Economie en organisatie aan. STEM wordt enkel aangeboden in de doorstroomfinaliteit.
Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).

DOMEIN Maatschappij en welzijn

DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT  •  3 | 4

Maatschappij en welzijn

Ben je geïnteresseerd in mens en samenleving? Ben je nieuwsgierig om je talenten en mogelijkheden te ontdekken binnen de zorg en begeleiding? Ben je sociaalvoelend, wetenschappelijk aangelegd en communicatief? 

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. 

  • Je krijgt een brede basisvorming talen, wiskunde en wetenschappen gekoppeld aan theorie en praktijk eigen aan de studierichting.
  • Je leert over de ontwikkeling en het gedrag van mensen.
  • Je leert aspecten van anatomie en fysiologie.
  • De theoretische kennis koppel je aan de praktijk. Vanuit je eigen leefwereld en de gezinscontext ga je aan de slag en leer je vaardigheden voor indirecte zorg, zorg- en begeleidingsactiviteiten en leer je de verschillende doelgroepen kennen.
  • Sociale en communicatieve vaardigheden zijn erg belangrijk bij wat je leert. 

Deze studierichting bereidt je voor op een derde graad Gezondheidszorg en Opvoeding en begeleiding en op studies hoger onderwijs zoals Gezondheidszorg, Sociale wetenschappen, Onderwijs… 

Presentatie infosessie

Lessentabel D/A

  3 4 3 4 3 4
  Maats. en welzijn Creat. & mode Bedrijf en org.
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 3 3
Frans 2 2 2 2 3 3
Wiskunde 3 3 3 3 3 3
Natuurwetenschappen 3 * 2 * 2 1 2 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1
MEAV ** 1   1   1  
Maatschappij en Welzijn 9 11        
Creatie en Mode     10 12    
Bedrijfseconomie         8 9
Informatica 1 1 1 1 2 1
Artistieke vorming 1 1 1 1    
Duits           2
Totaal 32 32 32 32 32 32

* inclusief Anatomie en Fysiologie

** Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming