SCHOOLBROCHURE 22-23
1ste GRAAD
2de GRAAD
3de GRAAD

www.talent-is.be
BROCHURE 1ste GRAAD
Zoeker keuzepakketten
 
 

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij deze drie finaliteiten zowel voor het studiedomein Maatschappij en welzijn als voor het studiedomein Economie en organisatie aan. STEM wordt enkel aangeboden in de doorstroomfinaliteit.
Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.

 

DOMEIN Maatschappij en welzijn

DOORSTROOM  •  3 | 4

Maatschappij en welzijnswetenschappen

Ben je nieuwsgierig naar mens en samenleving, naar maatschappelijke problemen en vraagstukken in het algemeen? 

Naast een brede algemene vorming komen in deze richting aan bod: 

  • een inleiding in filosofie;
  • een verdieping in sociologie en psychologie. 

Je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen en dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.  

In vergelijking met de richting Humane wetenschappen is er: 

  • meer tijd voor de leerstof sociologie en psychologie;
  • minder abstracte filosofie toegepast binnen de context maatschappij en welzijn;
  • minder nadruk op taal en geschiedenis. 

Deze richting bereidt je voor op een derde graad Welzijnswetenschappen en studies hoger onderwijs in professionele en academische bachelor gelinkt aan gezondheidswetenschappen, gezondheidszorg en sociale wetenschappen.   

Presentatie infosessie

 


 

De studierichting Maatschappij- en welzijnswetenschappen is verwant met de richting Humane wetenschappen in de D-finaliteit.

Humane wetenschappen Maatschappij- en welzijnswetenschappen
Leerplan Sociologie en psychologie Leerplan Sociologie en psychologie, te realiseren binnen een ruimer tijdsbestek
Leerplan Filosofie Leerplan Filosofie: toegepast binnen de context maatschappij en welzijn
Leerplan verdiepte basis voor Nederlands, Engels, Frans en Geschiedenis Leerplan basis voor Nederlands, Engels, Frans en Geschiedenis

 

Lessentabel D-finaliteit

  3 4 3 4 3 4
  Biot. wet. Bedrijfswet. Maats. & welz
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 2 2
Frans 3 3 3 3 3 3
Wiskunde 5 5 4 4 4 4
Natuurwetenschappen     3 3 3 3
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1
MEAV (*) 1   1   1  
Biotechnologische STEM wetenschappen (**) 10 11        
Economie     6 6    
Inleiding filosofie         1 2
Sociologie en psychologie         5 5
Informatica 1 1 2 1 1 1
Duits       2    
Artistieke vorming     1 1 1 1
Labo Natuurwetenschappen         1 1
Totaal 32 32 32 32 32 32

(*) Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming

(**) Binnen het vak Biotechnologische STEM wetenschappen komen de drie wetenschapsvakken (biologie, chemie en fysica) op een STEM-georiënteerde en projectmatige manier aan bod.