DOMEIN Maatschappij en welzijn

DOORSTROOM  •  3 | 4

Maatschappij en welzijnswetenschappen

Ben je nieuwsgierig naar mens en samenleving, naar maatschappelijke problemen en vraagstukken in het algemeen? 

Naast een brede algemene vorming komen in deze richting aan bod: 

Je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen en dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.  

In vergelijking met de richting Humane wetenschappen is er: 

Deze richting bereidt je voor op een derde graad Welzijnswetenschappen en studies hoger onderwijs in professionele en academische bachelor gelinkt aan gezondheidswetenschappen, gezondheidszorg en sociale wetenschappen.   


 

De studierichting Maatschappij- en welzijnswetenschappen is verwant met de richting Humane wetenschappen in de D-finaliteit.

Humane wetenschappen Maatschappij- en welzijnswetenschappen
Leerplan Sociologie en psychologie Leerplan Sociologie en psychologie, te realiseren binnen een ruimer tijdsbestek
Leerplan Filosofie Leerplan Filosofie: toegepast binnen de context maatschappij en welzijn
Leerplan verdiepte basis voor Nederlands, Engels, Frans en Geschiedenis Leerplan basis voor Nederlands, Engels, Frans en Geschiedenis

 

 


 

Presentatie infosessie

Hoe leerlingen het zien

 

Lessentabel Doorstroomfinaliteit - 2de graad
  3 4 3 4 3 4
  Biotechnologischet STEM wetenschappen. Bedrijfswetenschappen Maatschappij & welzijnswetenschappen
Algemene vorming
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 2 2
Frans 3 3 3 3 3 3
Wiskunde 5 5 4 4 4 4
Natuurwetenschappen     3 3 3 3
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1
Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming 1   1   1  
Domeingebonden vorming
Biotechnologische STEM wetenschappen (*) 10 11        
Economie     6 6    
Inleiding filosofie         1 2
Sociologie en psychologie         5 5
Informatica 1 1 2 1 1 1
Duits       2    
Artistieke vorming     1 1 1 1
Labo Natuurwetenschappen         1 1
Totaal 32 32 32 32 32 32

(*) Binnen het vak Biotechnologische STEM wetenschappen komen de drie wetenschapsvakken (biologie, chemie en fysica) op een STEM-georiënteerde en projectmatige manier aan bod.

ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
  • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
  • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
  • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.