SCHOOLBROCHURE 22-23
1ste GRAAD
2de GRAAD
3de GRAAD

www.talent-is.be
BROCHURE 1ste GRAAD
Zoeker keuzepakketten
 
 

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij deze drie finaliteiten zowel voor het studiedomein Maatschappij en welzijn als voor het studiedomein Economie en organisatie aan. STEM wordt enkel aangeboden in de doorstroomfinaliteit.
Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.

DOMEIN Economie en organisatie

ARBEIDSMARKT  •  3 | 4

Organisatie en logistiek

Heb je interesse in de werking van een onderneming? Ben je geïnteresseerd in onthaal, verkoop en logistiek? 

  • Je leert goederen in ontvangst nemen, transporteren en opslaan in een magazijn.
  • Je leert efficiënt, kwaliteitsvol en klantvriendelijk communiceren in het Nederlands en in vreemde talen (Frans en Engels) in functie van onthaal- en verkoopactiviteiten.
  • Je leert hoe je producten in een winkel kan presenteren. Je oefent je in eenvoudige inpaktechnieken.
  • Je leert (elektronische) post en documenten digitaal verwerken en je verwerft ICT-vaardigheden om commerciële documenten op te stellen. 

Deze studierichting bereidt je voor op de derde graad Logistiek of Onthaal, organisatie en sales. Daarna kan je een Se-n-Se Commercieel assistent volgen of aan de slag op de arbeidsmarkt. 

Presentatie infosessie

Nog meer info? Bezoek de website van Organisatie en logistiek

Lessentabel A-finaliteit

  3 4 3 4 3 4
  Organisatie en logistiek Moderealsatie en textielverzorging Zorg en welzijn
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2
Frans 4 4 2 2 2 2
Engels 2 2 1 1 1 1
Taal, cultuur en samenleving 5 5 5 5 5 5
STEM, economie en samenleving 3 3 3 3 3 3
Organisatie en logistiek 12 12        
Bedrijfscommunicatie 1 1        
Moderealisatie     16 16    
Zorg en welzijn         16 16
Informatica     1 1 1 1
Artistieke vorming 1 1        
Totaal 32 32 32 32 32 32