DOMEIN Maatschappij en welzijn

ARBEIDSMARKT  •  3 | 4

Zorg en welzijn

Zorg je graag voor anderen? Toon je inzet, bereidwilligheid, verantwoordelijkheid en zin voor orde en netheid? Vind je respect, voornaamheid in omgang en taal belangrijk? 

Deze studierichting bereidt je voor op de derde graad Verzorging of Assistentie in wonen, zorg en welzijn. Daarna kan je een Se-n-Se Kinderbegeleider of Zorgkundige volgen of kan je aan de slag op de arbeidsmarkt in sectoren waar de zorg voor de gezonde mens centraal staat.  

 


 

Presentatie infosessie

  

Lessentabel Arbeidsmarktfinaliteit - 2de graad
  3 4 3 4 3 4
  Organisatie en logistiek Moderealsatie en textielverzorging Zorg en welzijn
Algemene vorming
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Frans 4 4 2 2 2 2
Engels 2 2 1 1 1 1
Taal, cultuur en samenleving 5 5 5 5 5 5
STEM, economie en samenleving 3 3 3 3 3 3
Domeingebonden vorming
Organisatie en logistiek 12 12        
Bedrijfscommunicatie 1 1        
Moderealisatie     16 16    
Zorg en welzijn         16 16
Informatica     1 1 1 1
Artistieke vorming 1 1        
Totaal 32 32 32 32 32 32
ⓘ De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten:
  • Doorstroomfinaliteit (D) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.
  • Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).
  • Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.