SCHOOLBROCHURE 22-23
1ste GRAAD
2de GRAAD
3de GRAAD

www.talent-is.be
BROCHURE 1ste GRAAD
Zoeker keuzepakketten
 
 

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij deze drie finaliteiten zowel voor het studiedomein Maatschappij en welzijn als voor het studiedomein Economie en organisatie aan. STEM wordt enkel aangeboden in de doorstroomfinaliteit.
Arbeidsmarktfinaliteit (A)  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.

DOMEIN Maatschappij en welzijn

ARBEIDSMARKT  •  3 | 4

Zorg en welzijn

Zorg je graag voor anderen? Toon je inzet, bereidwilligheid, verantwoordelijkheid en zin voor orde en netheid? Vind je respect, voornaamheid in omgang en taal belangrijk? 

  • Je leert koken, wassen, de vaat doen, schoonmaken, opruimen, vervoer voorzien …
  • Je leert over het belang van eens een bloemetje te plaatsen, een foto te veranderen ...
  • Je leert luisteren, je helder uitdrukken en omgaan met zorgvragers van verschillende leeftijden.  
  • Je leert hoe je die verschillende doelgroepen kan verzorgen, begeleiden en ondersteunen.
  • Je leert over voeding, slaap- en rustpatroon, normaal verstandelijk functioneren en waarneming.
  • Je leert gezondheid en welzijn stimuleren.
  • Je leert hoe je kan achterhalen waar de zorgvrager nood aan heeft. Dat kan hulp in het huishouden zijn, maar evenzeer nood aan een babbel.  

Deze studierichting bereidt je voor op de derde graad Verzorging of Assistentie in wonen, zorg en welzijn. Daarna kan je een Se-n-Se Kinderbegeleider of Zorgkundige volgen of kan je aan de slag op de arbeidsmarkt in sectoren waar de zorg voor de gezonde mens centraal staat.  

Presentatie infosessie

Lessentabel A-finaliteit

  3 4 3 4 3 4
  Organisatie en logistiek Moderealsatie en textielverzorging Zorg en welzijn
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2
Frans 4 4 2 2 2 2
Engels 2 2 1 1 1 1
Taal, cultuur en samenleving 5 5 5 5 5 5
STEM, economie en samenleving 3 3 3 3 3 3
Organisatie en logistiek 12 12        
Bedrijfscommunicatie 1 1        
Moderealisatie     16 16    
Zorg en welzijn         16 16
Informatica     1 1 1 1
Artistieke vorming 1 1        
Totaal 32 32 32 32 32 32