SCHOOLBROCHURE 22-23
1ste GRAAD
2de GRAAD
3de GRAAD

www.talent-is.be
BROCHURE 1ste GRAAD
Zoeker keuzepakketten
 
 

Verkoop

B - stroom  •  5 | 6

Instap

De studierichting Retail sluit aan bij de 2de graad Office en retail BSO, de 2de graad Handel TSO en de 2de graad Handel-talen TSO. Je kunt ook instappen na andere studierichtingen van de 2de graad. Een inhaalbeweging voor een aantal vakken kan dan wel vereist zijn.

Heb je interesse voor het beroep van retailmedewerker, logistiek medewerker of visual merchandiser? Ben je klantvriendelijk? Hou je van ICT-vaardigheden? Ben je taalvaardig? Kun je flexibel werken? Ben je creatief?

Opleiding

In de basismodule Retail (retailmedewerker) leer je in de winkelklas en op stage de taken van een retailmedewerker op praktijkgerichte wijze. Op het programma staan het zelfstandig goederen in ontvangst nemen, verwerken en presenteren in de winkel. Je ontvangt de goederen (food en non-food), slaat ze op in het magazijn en vult de winkel aan. Je verzorgt de presentatie van de goederen in de winkel. Tot het takenpakket van de retailmedewerker behoren ook het verkopen, klanten adviseren en service verlenen.

Je kiest zelf twee branches waar je als leerling graag stage zou lopen. Je gaat op zoek naar productinformatie om de klant tijdens het verkoopgesprek te helpen. Ook leer je klanten onthalen en de kassa bedienen. ICT-vaardigheden spelen hierbij een belangrijke rol.

In het 1ste leerjaar maak je een keuze voor Logistiek of Visual merchandising. Dit is een keuze voor twee jaar.

Kies je voor logistiek, dan leer je in het vaklokaal en in het stagebedrijf op praktijkgerichte wijze zelfstandig goederen te ontvangen en op te slaan in een magazijn, verzendklaar te maken. Verder verwerf je ook de competentie om de ontvangen en verzonden goederen te registreren in de voorraadadministratie. Kies je voor visual merchandising, dan leer je in het vaklokaal en in het stagebedrijf op praktijkgerichte wijze zelfstandig een ontwerp van presentatie ontwikkelen en uitvoeren in de winkel of etalage. Met behulp van software ontwikkel je een presentatieschets. Je ontwerpt de nodige decoratieve elementen met aandacht voor kleur en stijl.

We leren omgaan met klanten en hun specifieke wensen. We helpen de klanten bij het maken van een goede keuze. Dankzij onze kennis van kleurenleer, artikelcomposities en decoratieontwerp helpen we de winkel aantrekkelijk maken en leren we heel wat over het koopgedrag van de klant. Het is belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen bij het bedienen van de klant, ook in moeilijke situaties.

Toekomst

Na de 3de graad Retail volgt het 7de specialisatiejaar Detailmanagement.

Lessentabel

  3de graad
  1ste leerjaar 2de leerjaar
Algemene vorming
Godsdienst 2 2
Project algemene vakken 4 4
Frans 3 2
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Specifieke vorming retail
Module Retailmedewerker
- Werkplekleren en stages
- Goederenverwerking
- Verkopen, adviseren en service verlenen
- Informatie verwerken
- ICT-integratie
12 14
Module Logistiek of Visual merchandising (*)
- Werkplekleren en stages
6 7
Zakelijke communicatie Nederlands 2 0
Totaal 33 33

 

(*) De leerlingen maken de keuze tussen Logistiek of Visual merchandising. Ze behouden de keuze van het 1ste leerjaar in het 2de leerjaar van de 3de graad.