SCHOOLBROCHURE 22-23
1ste GRAAD
2de GRAAD
3de GRAAD

www.talent-is.be
BROCHURE 1ste GRAAD
Zoeker keuzepakketten
 
 

Verzorging

B - stroom  •   5 | 6

Instap

De studierichting Verzorging sluit goed aan bij de 2de graad Verzorging-voeding BSO en Sociale en technische wetenschappen TSO. Je kunt ook instappen na andere studierichtingen van de 2de graad. Een inhaalbeweging voor een aantal vakken kan dan wel vereist zijn.
Zet je je graag liefdevol en vakbekwaam in voor het jonge kind, de volwassene of de oudere zorgvrager? Kun je je inleven in de wereld van het jonge kind en de oudere zorgvrager? Neem je verantwoordelijkheid? Heb je zin voor orde en netheid? Vind je respectvol handelen belangrijk?

Opleiding

In deze studierichting staat het vak verzorging centraal. Het vak wordt vakoverschrijdend aangeboden.

Je leert totaalzorg naar maat bieden aan kinderen en volwassenen in niet-complexe zorgsituaties. Deze brede vorming benadrukt een respectvolle benadering van de mens in z’n geheel binnen teamverband.

Je leert een aantal basisvaardigheden: je verwerft inzicht in de ontwikkeling van baby, peuter, kleuter enz... in het proces van ouder worden en in de organisatie van de welzijnszorg en de gezondheidszorg. Je draagt zorg voor gezondheid en welzijn van de zorgvragers en biedt hulp in huishoudelijke contexten. Door de afwisseling in je takenpakket en de verschillende noden van de zorgvragers moet je verschillende basisvaardigheden kunnen combineren en je kunnen aanpassen aan de behoeften van de zorgdragen.

Dankzij het ‘twaalf-wekensysteem’ (acht weken les en vier weken stage) ondersteunen theoretische kennis, vaardigheden en stage elkaar; er is een constante wisselwerking met het werkveld. Je doet stage bij kinderen van 0 tot 3 jaar (kinderopvang van baby’s en peuters in groepsopvang zowel in kinderdagverblijven als in onthaalgezinnen), bij volwassenen en bejaarden (zowel in woonzorgcentra als in gezinnen).

Zorg voor mensen spreekt me aan, zorgen doen we met ons hart!

Toekomst

Na de 3de graad Verzorging volgen de 7de specialisatiejaren Kinderzorg/kinderbegeleider of Thuis- en bejaardenzorg/ zorgkundige. Een overstap naar het 7de specialisatiejaar Organisatie-assistentie behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Lessentabel

  1ste leerjaar 2de leerjaar
Algemene vorming
Godsdienst 2 2
Project algemene vakken 4 4
Frans 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Specifieke vorming verzorging-voeding
Verzorging
(Ped)agogisch handelen
Directe zorg
Indirecte zorg
Seminaries
13 13
Stages 10 10
Totaal aantal lesuren 33 33