SCHOOLBROCHURE 22-23
1ste GRAAD
2de GRAAD
3de GRAAD

www.talent-is.be
BROCHURE 1ste GRAAD
Zoeker keuzepakketten
 
 

Kantooradministratie en gegevensbeheer

B - stroom  •   7

Instap

Dit specialisatiejaar is een vervolg op de 3de graad Office BSO en staat ook open voor alle houders van het diploma secundair onderwijs uit het studiegebied Handel. Je kunt ook instromen nadat je je diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van een ander studiegebied behaald hebt, na gunstig advies van de toelatingsklassenraad. Een inhaalbeweging voor een aantal vakken kan dan wel vereist zijn.

Wil je het diploma secundair onderwijs behalen? Wil je je ICT-kennis grondiger verdiepen? Wil je je tewerkstellingskansen sterk vergroten na het beëindigen van de opleiding Business support?

Opleiding

In dit specialisatiejaar word je opgeleid om het beroep van onthaalmedewerker of commercieel medewerker binnendienst (bediende) uit te voeren. Contexten voor de onthaalmedewerker zijn groothandel, showroom, balie, beurzen en dienstverlenende organisaties zoals musea, bibliotheken en ziekenhuizen. Contexten voor de commerciële medewerker binnendienst zijn groothandel, showroom, balie, beurzen en klantendiensten.

De vorming in dit specialisatiejaar bestaat uit twee componenten. De communicatieve component heeft aandacht voor de praktische kennis van communicatieve vaardigheden Nederlands, Frans en Engels. De bedrijfsgerichte component heeft aandacht voor de integratie van verschillende softwarepakketten en het opvolgen van klanten en orderverwerking binnen een ERP-omgeving, het opvolgen van leveranciers en bestellingen binnen een ERP-omgeving, verkooptechnieken, klantenservice en klachtenbehandeling, verkoop in de showroom en aan de balie, het ondersteunen van e-commerce.

Actieve werkvormen, begeleid zelfstandig leren, gastcolleges, studiebezoeken en stages bieden een rijke leeromgeving. De technische productkennis wordt aangeleerd op de werkvloer. In de school ligt het accent vooral op de training van communicatieve vaardigheden en verkooptechnieken.

Dankzij onze oefenfirma en de stages is het 7de specialisatiejaar niet te theoretisch, want we zijn ook praktisch bezig. Je wordt niet gezien als een nummer. Iedereen wordt persoonlijk begeleid volgens zijn eigen noden.

Toekomst

Na dit 7de specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Dit verhoogt de kansen op tewerkstelling als onthaalmedewerker of commercieel medewerker binnendienst. Het diploma kan ook de poort naar verdere studies openen. Soms kiezen leerlingen voor een Secundair-na-secundair of HBO5 binnen het studiegebied Handel.

Lessentabel

  3de graad
  3de leerjaar
ALGEMENE VORMING
Godsdienst 2
Project algemene vakken 4
Frans 2
Engels 2
Lichamelijke opvoeding 2
SPECIEFIEKE VORMING BUSINESS SUPPORT
Module Business support
- Oefenfirma en stages
- Klantgericht handelen
- E-business
- Werken binnen ERP-omgeving
- Gevorderde ICT-vaardigheden
- Werken in team
21
Totaal aantal lesuren 33