SCHOOLBROCHURE 22-23
1ste GRAAD
2de GRAAD
3de GRAAD

www.talent-is.be
BROCHURE 1ste GRAAD
Zoeker keuzepakketten
 
 

Kinderzorg / kinderbegeleider

B - stroom  •   7

Instap

Dit specialisatiejaar is een vanzelfsprekend vervolg op de 3de graad Verzorging BSO en staat ook open voor al wie het diploma secundair onderwijs binnen het studiegebied Personenzorg behaald heeft. Je kunt echter ook instromen nadat je je diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad in een ander studiegebied behaald hebt, na gunstig advies van de toelatingsklassenraad. Een inhaalbeweging voor een aantal vakken kan dan wel vereist zijn.

Ben je geboeid door kinderen? Wil je je inzetten voor de opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar? Vind je kinderopvang waar kinderen zich thuis voelen belangrijk?

Opleiding

Als deel van een bredere vorming leer je totaalzorg op verzorgend, (ped)agogisch en huishoudelijk vlak naar maat bieden aan het jonge kind van 0 tot 12 jaar in zorg- en opvangsituaties. Daardoor verwerf je inzicht in de ontwikkeling van baby, peuter en kind en in de organisatie van de welzijns- en gezondheidszorg. Bij het begeleiden van kinderen staat aandacht voor welbevinden en betrokkenheid en het stimuleren van de ontwikkeling centraal. Hierbij zijn stimulering van taalontwikkeling, omgaan met diversiteit, expressiviteit en creativiteit essentieel. Je verwerft de nodige ondersteunende kennis en vaardigheden om na de studierichting professioneel te kunnen werken als beginnend begeleider.

Dankzij het ‘twaalf-wekensysteem’ (acht weken les en vier weken stage) ondersteunen theoretische kennis, vaardigheden en stage elkaar. De stages bij de opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar, de opvang van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar en de inleefstage in een kleuterschool stomen je klaar voor het werkveld.

Een mix van theorie en stage! Via stage word je in de praktijk ondergedompeld. Na mijn studie wil ik zo vlug mogelijk aan het werk met kinderen.

Toekomst

Na dit 7de specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs en de kwalificatie kinderbegeleider. Dit verhoogt je kansen op tewerkstelling.

Het diploma kan ook de poort naar verdere studies openen. Soms kiezen leerlingen voor een Secundair-na-secundair binnen het studiegebied Personenzorg of voor HBO5 Verpleegkunde.

Lessentabel

  3de graad
  3de leerjaar
Algemene vorming
Godsdienst 2
Project algemene vakken 4
Frans 2
Engels 1
Lichamelijke opvoeding 2
Specifieke vorming kinderzorg / kinderbegeleider
Kinderzorg/kinderbegeleider
Pedagogisch handelen
Directe zorg
Indirecte zorg
Expressie
Seminaries
12
Stages 10
Totaal aantal lesuren 33