SCHOOLBROCHURE 22-23
1ste GRAAD
2de GRAAD
3de GRAAD

www.talent-is.be
BROCHURE 1ste GRAAD
Zoeker keuzepakketten
 
 

Winkelbeheer en etalage

B - stroom  •  7

Instap

Dit specialisatiejaar is een vervolg op de 3de graad Retail BSO en staat ook open voor alle houders van het diploma secundair onderwijs uit het studiegebied Handel. Je kunt ook instromen nadat je je diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van een ander studiegebied behaald hebt, na gunstig advies van de toelatingsklassenraad. Een inhaalbeweging voor een aantal vakken kan dan wel vereist zijn.

Wil je het diploma secundair onderwijs en het getuigschrift bedrijfsbeheer behalen en zo je tewerkstellingskansen sterk vergroten? Heb je interesse voor commercieel werk in een retailomgeving?

Opleiding

In dit specialisatiejaar word je opgeleid om te starten als kleine zelfstandige detailhandelaar of als rayonverantwoordelijke (eerste verkoper) in een groot verkooppunt.

De vorming in dit specialisatiejaar bestaat uit twee componenten. In de communicatieve component worden speci eke vaardigheden van zakelijke communicatie in Nederlands, Frans en Engels aangebracht. In de bedrijfsgerichte component ligt de focus op het verwerven van de competenties om als kleine ondernemer (detailhandelaar) te starten. Hierbij gaat de aandacht naar marketing- en commerciële strategie, voorraad- en financieel beheer, het opbouwen van commerciële acties en visual merchandising. Daarnaast is er ook aandacht voor het verwerven van de competenties van een rayonverantwoordelijke in een middelgroot of groot verkooppunt.

Het leerproces gebeurt door middel van een actieve werkvorm en binnen een reële winkelruimte. De leerlingen starten hun eigen studentenbedrijf op en nemen alle noodzakelijke beslissingen in team. Zij ontwikkelen een nancieel plan, houden een reële boekhouding bij met behulp van professionele software en hebben aandacht voor het ontwikkelen en onderhouden van een presentatieplan. Ook een eigen e-commerce omgeving ontwikkelen staat op het programma.

Het feit dat we van school uit de kans krijgen om op stage te gaan, is fantastisch. Het is goed dat we onze kennis in de praktijk mogen toepassen. In feite worden we op stage klaargestoomd voor ‘het echte leven’, iets waar veel jongeren nog niet mee bezig zijn, maar al heel snel mee geconfronteerd zullen worden. We mogen ook stage lopen in Middelburg (Nederland), waar andere gewoontes gelden. Voor iedereen een unieke kans!

Toekomst

Na het 7de specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs en het getuigschrift Bedrijfsbeheer. Een job kun je in de sectoren handel, verkoop, etalage en winkelinrichting vinden. Het diploma kan ook de poort naar verdere studies openen. Soms kiezen leerlingen voor een Secundair-na-secundair of HBO5 binnen het studiegebied Handel.

Lessentabel

  3de graad
  3de leerjaar
ALGEMENE VORMING
Godsdienst 2
Project algemene vakken 4
Frans 2
Engels 2
Lichamelijke opvoeding 2
SPECIEFIEKE VORMING WINKELBEHEER EN ETALAGE
Module Business support
- Oefenfirma en stages
- Ondernemingsplan opstellen
- Commerciële luik Visual merchandising
- Werken in team
- Taken departments- of rayonverantwoordelijke
- ICT-vaardigheden
21
Totaal aantal lesuren 33