SCHOOLBROCHURE 22-23
1ste GRAAD
2de GRAAD
3de GRAAD

www.talent-is.be
BROCHURE 1ste GRAAD
Zoeker keuzepakketten
 
 

Secretariaat-talen

T - stroom  •  5 | 6 

Instap

Na de 1ste graad kun je starten in de 2de graad Handel-talen. Na de 2de graad kun je doorstromen naar de 3de graad Secretariaat-talen. Ook vanuit andere studierichtingen kun je in de 3de graad instappen. Een inhaalbeweging voor een aantal vakken kan dan wel vereist zijn.

Ben je geïnteresseerd in communicatie en heb je een meer dan gemiddelde talenaanleg? Heb je belangstelling voor de bedrijfswereld? Ben je benieuwd wat office management inhoudt?

Opleiding

In de 2de graad Handel-talen is het programma voor een deel gelijklopend met dat van de 2de graad Handel. Bedrijfseconomie en wiskunde worden echter minder benadrukt en het accent wordt vooral gelegd op de praktische communicatie (Nederlands, Frans, Engels en Duits). Projecten, begeleid zelfstandig leren en groepswerk, in combinatie met IT, maken ook hier het handelsonderwijs toekomst- en praktijkgericht.

De 3de graad Secretariaat-talen is sterk taalkundig en administratief gericht. Geïntegreerde administratieve opdrachten met veel aandacht voor de (zakelijke) communicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits vormen de ruggengraat van de opleiding. De leerlingen krijgen een doorgedreven training in lees- en luistervaardigheid, schrijf- en spreekvaardigheid. Het vak secretariaat biedt een grondig inzicht in het management van een onderneming met de nodige aandacht voor toegepaste informatica. Projectmatige aanpak, begeleid zelfstandig leren, elektronisch leerplatform en coöperatief leren komen sterk aan bod.

Toekomst

Na de 3de graad Secretariaat-talen behaal je het diploma secundair onderwijs. Zoals je uit het overzicht op het einde van de brochure kunt opmaken, is Secretariaat-talen een doorstromingsrichting. Een uitgebreide waaier aan professionele bacheloropleidingen en uitzonderlijk ook enkele academische bachelors zijn mogelijk. Wie niet voor hoger onderwijs kiest, kan nog Secundair-na-secundair of HBO5 binnen het studiegebied Handel volgen.

Lessentabel

  Secretariaat-talen
(Office management en communicatie)
  3de graad
  1ste lj 2de lj
Algemene vorming
Godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 4 4
Engels 4 4
Duits 3 3
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Culturele exploratie 1 1
Wiskunde 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Specifieke vorming Secretariaat-talen
Recht 2 2
Secretariaat 5 5
Zakelijke communicatie Nederlands 2 2
Totaal 33 33