SCHOOLBROCHURE 22-23
1ste GRAAD
2de GRAAD
3de GRAAD

www.talent-is.be
BROCHURE 1ste GRAAD
Zoeker keuzepakketten
 
 

Sociale en technische wetenschappen

T - stroom  •   5 | 6

Instap

Na de 1ste graad kun je starten in de 2de graad Sociale en technische wetenschappen. Na de 2de graad kun je doorstromen naar de 3de graad Sociale en technische wetenschappen. Ook vanuit andere studierichtingen kun je in de 3de graad instappen. Een inhaalbeweging voor een aantal vakken kan dan wel vereist zijn.

Hou je van plannen, organiseren, zelf problemen aanpakken? Heb je interesse voor wetenschappen, zowel sociaal- als natuurwetenschappelijk? Ben je creatief, sociaal voelend en praktisch? Zoek je een studierichting waarmee je later nog vele wegen uit kan?

Opleiding

Je verkent de wisselwerking mens, voeding en milieu en je eigen positie daarin. Je krijgt een wetenschappelijke onderbouw vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen en dit zowel theoretisch als praktisch.

Het vak ntegrale opdrachten, dat een constante over de twee graden heen vormt, biedt je de kans om competenties van de studierichting te verwerven en te ontwikkelen. Je leert hierbij om je kennis, vaardigheden en attitudes aan te wenden in een bepaalde situatie. Je leert kritisch te zijn en creatief en probleemoplossend te denken. Ook de componenten voeding en expressie krijgen de nodige aandacht. De opdrachten en verwachte competenties groeien in complexiteit en moeilijkheidsgraad.

STW biedt een brede basis, een mix van vakken. Tijdens de Integrale opdrachten leren we onderzoeken, organiseren, presenteren en zicht krijgen op wat we later willen.

Toekomst

Na de 3de graad Sociale en technische wetenschappen behaal je het diploma secundair onderwijs. De richting Sociale en technische wetenschappen is een doorstromingsrichting.

Een uitgebreide waaier aan professionele bacheloropleidingen en uitzonderlijk ook enkele academische bachelors zijn mogelijk. Wie niet voor hoger onderwijs kiest, kan nog Secundair-na-secundair binnen het studiegebied Personenzorg volgen. Enkele leerlingen volgen ook HBO5 Verpleegkunde.

Lessentabel

  3de graad
  1ste lj 2de lj
Algemene vorming
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 3 3
Lichamelijke opvoeding 2 2
Specifieke vorming sociale en technische wetenschappen
Sociale wetenschappen 4 4
Natuurwetenschappen 5 5
Integrale opdrachten 6 6
Totaal 33 33