SCHOOLBROCHURE
BROCHURE 1ste GRAAD
www.talent-is.be
Zoeker keuzepakketten
1ste GRAAD
3de jaar (VERNIEUWD)
4de jaar
3de GRAAD

 

UNDER CONSTRUCTION

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij de drie mogelijkheden voor de studiedomeinen Maatschappij en welzijn, Economie en organisatie, STEM (geen A) aan.
Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).

DOMEIN Economie en organisatie

DOORSTROOM  •  3

Bedrijf en organisatie

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot het ondersteunen van boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten. Je maakt er kennis met de logistieke flow en verschillende transportmodi en bent sterk sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Je verdiept en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Je bet in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Je verdiept je in (bedrijfs)economische concepten en processen vanuit concrete voorbeelden en slaagt erin om de verworven kennis en inzichten aan te wenden bij het ontwikkelen van administratieve en commerciële competenties. Bij het uitvoeren van opdrachten gebruik je doelgericht functionaliteiten van digitale toepassingen. Je bent in staat om op een efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte manier te communiceren, adviseren en begeleiden.

Nog meer info? Bezoek de website van Bedrijf en organisatie

  3 4 3 4 3 4 3 4
  Maats en welzijn Creat. & mode Biotechn. Bedrijf en org.
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 2 2 3 3
Frans 2 2 2 2 2 2 3 3
Wiskunde 3 3 3 3 3 3 3 3
Natuurwetenschappen 2 2 2 1     2 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1 1 1
MEAV (*) 1   1   1   1  
Maatschappij en Welzijn 9 11            
Creatie en Mode     10 12        
Biotechnieken         13 14    
Bedrijfseconomie             8 9
Informatica 1 1 1 1 1 1 2 1
Artistieke vorming 1 1 1 1        
Duits               2
Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32

(*) Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming