SCHOOLBROCHURE 21-22
BROCHURE 1ste GRAAD
www.talent-is.be
Zoeker keuzepakketten
1ste GRAAD
3de jaar (VERNIEUWD)
4de jaar
3de GRAAD

 

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij deze drie finaliteiten zowel voor het studiedomein Maatschappij en welzijn als voor het studiedomein Economie en organisatie aan. STEM wordt enkel aangeboden in de doorstroomfinaliteit.
Doorstroomfinaliteit (D): Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.

 

DOMEIN Economie en organisatie

DOORSTROOM  •  3

Bedrijfswetenschappen

Ben je geïnteresseerd in economie, ondernemen, toegepaste informatica en communicatie? 
Naast een brede algemene vorming komen in deze richting aan bod: 

  • het keuzegedrag van de producent en de consument;
  • marktwerking;
  • internationale handel;
  • boekhouden (accounting);
  • toegepaste bedrijfswetenschappen;
  • (vennootschaps)rechtaspecten van marketing. 

Er gaat ook veel aandacht naar toegepaste informatica, vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal als ook in vreemde talen (Engels, Frans en Duits). 

In vergelijking met de richting Economische wetenschappen is er: 

  • meer tijd voor de leerstof economie;
  • minder nadruk op wiskunde, taal en geschiedenis. 

Deze richting bereidt je voor op een derde graad Bedrijfswetenschappen en studies hoger onderwijs in professionele en academische bachelor gelinkt aan economische wetenschappen of handelswetenschappen en bedrijfskunde 

Presentatie infosessie

Nog meer info? Bezoek de website van Bedrijfswetenschappen

Lessentabel D-finaliteit

  3 4 3 4 3 4
  Biot. wet. Bedrijfswet. Maats. & welz
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 2 2
Frans 3 3 3 3 3 3
Wiskunde 5 5 4 4 4 4
Natuurwetenschappen     3 3 3 3
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1
MEAV * 1   1   1  

Biotechnische Wetenschappen
(Theorie + LABO)

10 11        
Economie     6 6    
Inleiding filosofie         1 2
Sociologie en psychologie         5 5
Informatica 1 1 2 1 1 1
Duits       2    
Artistieke vorming     1 1 1 1
Labo Natuurwetenschappen         1 1
Totaal 32 32 32 32 32 32

* Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming