SCHOOLBROCHURE
BROCHURE 1ste GRAAD
www.talent-is.be
Zoeker keuzepakketten
1ste GRAAD
3de jaar (VERNIEUWD)
4de jaar
3de GRAAD

 

UNDER CONSTRUCTION

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij de drie mogelijkheden voor de studiedomeinen Maatschappij en welzijn, Economie en organisatie, STEM (geen A) aan.
Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).

DOMEIN STEM

DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT  •  3

Biotechnieken

Biotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In chemie en biologie worden er vanuit de schoolse laboratoriumcontext meer operationele competenties ontwikkeld van de toekomstige labomedewerker. In fysica is er bijkomende aandacht voor elektromechanische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de operator van morgen. Via productie- en procestechnieken leer je onderzoeken en problemen oplossen in functie van een latere industriële context. Er is ook aandacht voor sturings-, meet- en regeltechniek. Je bent sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Je verdiept en overstijgt de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Je bent in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen. Je verwerft inzichten in biologie, chemie, fysica en technologie. Je slaagt erin om wiskundige vaardigheden in te zetten bij het oplossen van problemen. Je verdiept je in de uitvoering van technieken in technisch complexe omgevingen. Je gaat graag zelfstandig aan de slag in het labo met concrete opdrachten.

  3 4 3 4 3 4 3 4
  Maats en welzijn Creat. & mode Biotechn. Bedrijf en org.
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 2 2 3 3
Frans 2 2 2 2 2 2 3 3
Wiskunde 3 3 3 3 3 3 3 3
Natuurwetenschappen 2 2 2 1     2 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1 1 1
MEAV (*) 1   1   1   1  
Maatschappij en Welzijn 9 11            
Creatie en Mode     10 12        
Biotechnieken         13 14    
Bedrijfseconomie             8 9
Informatica 1 1 1 1 1 1 2 1
Artistieke vorming 1 1 1 1        
Duits               2
Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32

(*) Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming