SCHOOLBROCHURE 21-22
BROCHURE 1ste GRAAD
www.talent-is.be
Zoeker keuzepakketten
1ste GRAAD
3de jaar (VERNIEUWD)
4de jaar
3de GRAAD

 

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij deze drie finaliteiten zowel voor het studiedomein Maatschappij en welzijn als voor het studiedomein Economie en organisatie aan. STEM wordt enkel aangeboden in de doorstroomfinaliteit.
Doorstroomfinaliteit (D): Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.

 

DOMEIN STEM

DOORSTROOM •  3

Biotechnologische STEM wetenschappen

Ben je sterk geïnteresseerd in biologie, chemie en de toepassingen binnen natuur en milieu? Ben je geboeid door alles wat met voeding te maken heeft, land- en tuinbouw, de medische sector, recyclage en zoveel meer? 

Wil je je theoretische kennis toepassen in de praktijk via onderzoek en experimenten? 

Naast een brede algemene vorming komen in deze richting aan bod: 

  • een groot blok wetenschappen: biologie, chemie en fysica (ongeveer 1/3 van de week);
  • een stevige portie wiskunde (verdiepte basisvorming).  

In deze STEM-richting gebruik je wiskundige, natuurwetenschappelijke en technische kennis om problemen en onderzoeksvragen te analyseren en op te lossen. 

In vergelijking met de richting Natuurwetenschappen is er:

  • minder nadruk op taal en geschiedenis;
  • minder nadruk op wiskunde.  

In vergelijking met de richting Technologische wetenschappen is er:

  • minder nadruk op wiskunde;
  • een groter pakket biologie. 

Deze richting bereidt je voor op een derde graad Biotechnologische en chemische wetenschappen en studies hoger onderwijs in professionele en academische bachelor gelinkt aan natuurwetenschappen en gezondheidszorg.   

Presentatie infosessie

Lessentabel D-finaliteit

  3 4 3 4 3 4
  Biot. wet. Bedrijfswet. Maats. & welz
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 2 2
Frans 3 3 3 3 3 3
Wiskunde 5 5 4 4 4 4
Natuurwetenschappen     3 3 3 3
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1
MEAV * 1   1   1  

Biotechnische Wetenschappen
(Theorie + LABO)

10 11        
Economie     6 6    
Inleiding filosofie         1 2
Sociologie en psychologie         5 5
Informatica 1 1 2 1 1 1
Duits       2    
Artistieke vorming     1 1 1 1
Labo Natuurwetenschappen         1 1
Totaal 32 32 32 32 32 32

* Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming