SCHOOLBROCHURE
BROCHURE 1ste GRAAD
www.talent-is.be
Zoeker keuzepakketten
1ste GRAAD
3de jaar (VERNIEUWD)
4de jaar
3de GRAAD

 

UNDER CONSTRUCTION

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij de drie mogelijkheden voor de studiedomeinen Maatschappij en welzijn, Economie en organisatie, STEM (geen A) aan.
Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).

DOMEIN Maatschappij en welzijn

DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT  •  3

Creatie en mode

Creatie en mode is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je verdiept je zich in de wereld van mode waarbij zowel het creatieproces als het productieproces veel aandacht krijgt. Je doorloopt alle stappen van een creatief proces. Je onderzoekt de verschillende stappen vanaf het ontwerp, over vormgeving tot productie. Daartoe verdiep je je in de technieken en materialen om tot de beste keuze te komen bij de uitvoering van een model. Je verwerft inzicht in de relatie tussen 2D-3D in functie van patroontekenen en vormgeving en brengt alle informatie samen in een technisch dossier. Je verdiept en overstijgt de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Fijn-motorische vaardigheden helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen. Je bent een creatieve denker met interesse in de modesector. Je bent bereid om creatieve processen van A tot Z te onderzoeken en uit te voeren en alle bevindingen nauwkeurig vast te leggen in een technisch dossier. Je zet ruimtelijk inzicht en technische vaardigheden in bij het oplossen van problemen. Je verfijnt jouw motorische vaardigheden voor afwerkings- en tekentechnieken.

  3 4 3 4 3 4 3 4
  Maats en welzijn Creat. & mode Biotechn. Bedrijf en org.
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 2 2 3 3
Frans 2 2 2 2 2 2 3 3
Wiskunde 3 3 3 3 3 3 3 3
Natuurwetenschappen 2 2 2 1     2 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1 1 1
MEAV (*) 1   1   1   1  
Maatschappij en Welzijn 9 11            
Creatie en Mode     10 12        
Biotechnieken         13 14    
Bedrijfseconomie             8 9
Informatica 1 1 1 1 1 1 2 1
Artistieke vorming 1 1 1 1        
Duits               2
Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32

(*) Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming