SCHOOLBROCHURE
BROCHURE 1ste GRAAD
www.talent-is.be
Zoeker keuzepakketten
1ste GRAAD
3de jaar (VERNIEUWD)
4de jaar
3de GRAAD

 

UNDER CONSTRUCTION

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij de drie mogelijkheden voor de studiedomeinen Maatschappij en welzijn, Economie en organisatie, STEM (geen A) aan.
Dubbele finaliteit (Doorstroom-/Arbeidsmarktgerichte) Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Deze richtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en de graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen).

DOMEIN Maatschappij en welzijn

DOORSTROOM / ARBEIDSMARKT  •  3

Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie. Je bent sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Je verdiept en overstijgt de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Je kijkt vanuit een theoretische benadering naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding. Hierbij gaat de aandacht naar de ontwikkeling en het gedrag van mensen én naar aspecten van anatomie en fysiologie. Je gaat met die theoretische kaders aan de slag bij het uitvoeren van opdrachten m.b.t. indirecte zorg, zorgverlening en begeleiding. Je bent sociaal en communicatief vaardig en maken graag kennis met doelgroepen in functie van jouw verdere onderwijsloopbaan.

  3 4 3 4 3 4 3 4
  Maats en welzijn Creat. & mode Biotechn. Bedrijf en org.
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 2 2 3 3
Frans 2 2 2 2 2 2 3 3
Wiskunde 3 3 3 3 3 3 3 3
Natuurwetenschappen 2 2 2 1     2 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1 1 1
MEAV (*) 1   1   1   1  
Maatschappij en Welzijn 9 11            
Creatie en Mode     10 12        
Biotechnieken         13 14    
Bedrijfseconomie             8 9
Informatica 1 1 1 1 1 1 2 1
Artistieke vorming 1 1 1 1        
Duits               2
Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32

(*) Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming