SCHOOLBROCHURE 21-22
BROCHURE 1ste GRAAD
www.talent-is.be
Zoeker keuzepakketten
1ste GRAAD
3de jaar (VERNIEUWD)
4de jaar
3de GRAAD

 

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij deze drie finaliteiten zowel voor het studiedomein Maatschappij en welzijn als voor het studiedomein Economie en organisatie aan. STEM wordt enkel aangeboden in de doorstroomfinaliteit.
Doorstroomfinaliteit (D): Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar het hoger onderwijs. Het zijn dus vooral abstract-theoretische studierichtingen met de bedoeling leerlingen succesvol te laten doorstromen naar academische en professionele bacheloropleidingen.

 

DOMEIN Maatschappij en welzijn

DOORSTROOM  •  3

Maatschappij en welzijnswetenschappen

Ben je nieuwsgierig naar mens en samenleving, naar maatschappelijke problemen en vraagstukken in het algemeen? 

Naast een brede algemene vorming komen in deze richting aan bod: 

  • een inleiding in filosofie;
  • een verdieping in sociologie en psychologie. 

Je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen en dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.  

In vergelijking met de richting Humane wetenschappen is er: 

  • meer tijd voor de leerstof sociologie en psychologie;
  • minder abstracte filosofie toegepast binnen de context maatschappij en welzijn;
  • minder nadruk op taal en geschiedenis. 

Deze richting bereidt je voor op een derde graad Welzijnswetenschappen en studies hoger onderwijs in professionele en academische bachelor gelinkt aan gezondheidswetenschappen, gezondheidszorg en sociale wetenschappen.   

Presentatie infosessie

Lessentabel D-finaliteit

  3 4 3 4 3 4
  Biot. wet. Bedrijfswet. Maats. & welz
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Engels 2 2 2 2 2 2
Frans 3 3 3 3 3 3
Wiskunde 5 5 4 4 4 4
Natuurwetenschappen     3 3 3 3
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Geschiedenis 1 1 1 1 1 1
MEAV * 1   1   1  

Biotechnische Wetenschappen
(Theorie + LABO)

10 11        
Economie     6 6    
Inleiding filosofie         1 2
Sociologie en psychologie         5 5
Informatica 1 1 2 1 1 1
Duits       2    
Artistieke vorming     1 1 1 1
Labo Natuurwetenschappen         1 1
Totaal 32 32 32 32 32 32

* Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming