SCHOOLBROCHURE
BROCHURE 1ste GRAAD
www.talent-is.be
Zoeker keuzepakketten
1ste GRAAD
3de jaar (VERNIEUWD)
4de jaar
3de GRAAD

 

UNDER CONSTRUCTION

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij de drie mogelijkheden voor de studiedomeinen Maatschappij en welzijn, Economie en organisatie, STEM (geen A) aan.
Arbeidsmarktfinaliteit (A):  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.

DOMEIN Maatschappij en welzijn

ARBEIDSMARKT  •  3

Moderealisatie en textielverzorging

Moderealisatie en textielverzorging is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Je verwerft de technische vaardigheden om werkstukken te realiseren in diverse materialen. Je leert gaandeweg de vele mogelijkheden van materialen en afwerkingen kennen. Je zet eveneens de eerste stappen voor het uitvoeren van retouches. Een beperkt aantal aspecten van textielverzorging komt aan bod, vooral vanuit de link met mode. Mode en trends worden bestudeerd vanuit de actualiteit. Zo leer je het grote aanbod van stijlen en artikelen kennen om ermee aan de slag te gaan in diverse presentaties. Je maakt kennis met verschillende winkelconcepten en e-commerce. Je bent sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan de studierichting. Zo verwerf je basis-theoretische inzichten. Je leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk aan zelfstandiger te werken en concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen je hierbij. Je bent geboeid door de modesector en houdt ervan om met de naaimachine kleding en accessoires te realiseren. Je verdiept je in de uitvoering van diverse afwerkingstechnieken en verfijnt daarvoor jouw motorische vaardigheden. Je ontwikkelt jouw communicatieve en commerciële vaardigheden in functie van de verkoop van modeartikelen.

  3 4 3 4 3 4
  Organisatie en logistiek Moderealsatie en textielverzorging Zorg en welzijn
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2
Frans 4 4 2 2 2 2
Engels 2 2 1 1 1 1
Taal, cultuur en samenleving 5 5 5 5 5 5
STEM, economie en samenleving 3 3 3 3 3 3
Organisatie en logistiek 13 13        
Moderealisatie     16 16    
Zorg en welzijn         16 16
Informatica     1 1 1 1
Artistieke vorming 1 1        
Totaal 32 32 32 32 32 32