SCHOOLBROCHURE
BROCHURE 1ste GRAAD
www.talent-is.be
Zoeker keuzepakketten
1ste GRAAD
3de jaar (VERNIEUWD)
4de jaar
3de GRAAD

 

UNDER CONSTRUCTION

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij de drie mogelijkheden voor de studiedomeinen Maatschappij en welzijn, Economie en organisatie, STEM (geen A) aan.
Arbeidsmarktfinaliteit (A):  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.

DOMEIN Economie en organisatie

ARBEIDSMARKT  •  3

Organisatie en logistiek

Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten.

Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn. Je bent sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan de studierichting. Zo verwerf je basis-theoretische inzichten.

Je leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk aan zelfstandiger te werken en concrete uitdagingen aan te pakken. Je verdiept je in de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming. Je communiceert efficiënt, kwaliteitsvol en klantvriendelijk in functie van onthaal- en verkoopactiviteiten. Je zet doelgericht ICT-kennis en vaardigheden in bij het uitvoeren van gerichte opdrachten in de context van organisatie en logistiek.

Nog meer info? Bezoek de website van Organisatie en logistiek

  3 4 3 4 3 4
  Organisatie en logistiek Moderealsatie en textielverzorging Zorg en welzijn
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2
Frans 4 4 2 2 2 2
Engels 2 2 1 1 1 1
Taal, cultuur en samenleving 5 5 5 5 5 5
STEM, economie en samenleving 3 3 3 3 3 3
Organisatie en logistiek 13 13        
Moderealisatie     16 16    
Zorg en welzijn         16 16
Informatica     1 1 1 1
Artistieke vorming 1 1        
Totaal 32 32 32 32 32 32