SCHOOLBROCHURE
BROCHURE 1ste GRAAD
www.talent-is.be
Zoeker keuzepakketten
1ste GRAAD
3de jaar (VERNIEUWD)
4de jaar
3de GRAAD

 

UNDER CONSTRUCTION

De studierichtingen in de 2e en de 3e graad geven voortaan duidelijk aan waarvoor een leerling wordt voorbereid. Dit noemt men de finaliteit van een richting. Er zijn drie finaliteiten: de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit. Op onze school bieden wij de drie mogelijkheden voor de studiedomeinen Maatschappij en welzijn, Economie en organisatie, STEM (geen A) aan.
Arbeidsmarktfinaliteit (A):  Na deze richtingen stromen de leerlingen door naar de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte studierichtingen in het gewoon secundair onderwijs hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5-opleidingen) of voor te bereiden op gaan werken.

DOMEIN Maatschappij en welzijn

ARBEIDSMARKT  •  3

Zorg en welzijn

Zorg en welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er wordt flink geoefend wordt sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe je daarin zorg draagt voor jezelf. Je verwerft een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Je maken kennis met directe zorg, maar zult toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg. Je bent sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Je bent sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan de studierichting. Zo verwerf je basis-theoretische inzichten. Je leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk aan zelfstandiger te werken en concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen je hierbij. Je verdiept je in de ontwikkeling van de mens en leert de samenleving in al haar diversiteit kennen. Je maakt kennis met verschillende doelgroepen zoals kinderen en ouderen. Daarbij groei je in sociale en communicatieve vaardigheden om met (kwetsbare) mensen om te gaan. Je bent in staat om te reflecteren over het eigen denken en handelen. Je bent geboeid door de verschillende gezondheidsaspecten die niet enkel lichamelijke maar ook psychische en sociale elementen bevat. Je voert diverse praktische taken uit in de thuiscontext zoals voeding bereiden, boodschappen doen, schoonmaken, activiteiten begeleiden \ldots

  3 4 3 4 3 4
  Organisatie en logistiek Moderealsatie en textielverzorging Zorg en welzijn
Godsdienst 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2
Frans 4 4 2 2 2 2
Engels 2 2 1 1 1 1
Taal, cultuur en samenleving 5 5 5 5 5 5
STEM, economie en samenleving 3 3 3 3 3 3
Organisatie en logistiek 13 13        
Moderealisatie     16 16    
Zorg en welzijn         16 16
Informatica     1 1 1 1
Artistieke vorming 1 1        
Totaal 32 32 32 32 32 32