SCHOOLBROCHURE 21-22
BROCHURE 1ste GRAAD
www.talent-is.be
Zoeker keuzepakketten
1ste GRAAD
3de jaar (VERNIEUWD)
4de jaar
3de GRAAD

 

Kantoor en verkoop

B - stroom  •   4

Instap

Na de 1ste graad kun je starten in de 2de graad Office en retail (Kantoor).

Hou je van talen? Heb je belangstelling voor een praktische opleiding in een office omgeving? Heb je belangstelling voor een praktische opleiding in een retailomgeving?

Opleiding

Je maakt kennis met office (administratie) en retail (verkoop). In deze 2de graad leer je onder begeleiding ondersteunende secretariële activiteiten en ondersteunende boekhoudkundige taken uitvoeren, goederen in een winkel in ontvangst nemen en verkoopklaar maken, verkopen en service verlenen.

Je leert op een praktijkgerichte manier in een kantoorklas telefoneren, post en mail behandelen, tienvingerblind typen, handelsdocumenten verwerken en klasseren, facturen verwerken in de boekhouding. In de verkoopklas leer je goederen verkoopklaar maken voor de winkel, presenteren in schappen, klanten onthalen en informeren, eenvoudige inpaktechnieken te gebruiken. Tijdens het schooljaar oefen je deze vaardigheden ook in een echte winkel. Daarnaast staat op het programma hoe je met de computer werken: de invoer en opmaak van teksten, van cijfers, van adresgegevens, de aanmaak en opmaak van eenvoudige presentaties en het aanpassen van multimediaal materiaal.

De basisvaardigheden voor een vlotte communicatie in het Nederlands, Frans en Engels worden getraind.

Mijn keuze voor Office en retail was snel gemaakt. Met de verschillende programma’s op de computer werken is mijn ‘ding’. Ik ben punctueel, dus Administratie is mijn lievelingsvak. We leren ook in het Frans en het Engels het typische vakjargon, heel interessant om binnen een paar jaartjes op kantoor of in een winkel toe te passen.

Toekomst

Je kunt naar de 3de graad Office (Kantoor) of naar de de graad Retail (Verkoop) doorstromen. Kies je voor administratief medewerker, dan maak je een keuze voor de 3de graad Office. Kies je voor retailmedewerker, dan maak je een keuze voor de 3de graad Retail.

Lessentabel

Algemene vorming
Godsdienst 2
Project algemene vakken 6
Frans 4
Engels 3
Lichamelijke opvoeding 2
Specifieke vorming office en retail
Office en retail
- Werkplekleren
- Secretariële activiteiten
- Boekhoudkundige taken en administratie
- Goederenverwerking in de winkel
- Verkopen en service verlenen
- ICT-integratie
13
Communicatieve vaardigheden Nederlands 2
Totaal 32