SCHOOLBROCHURE 21-22
BROCHURE 1ste GRAAD
www.talent-is.be
Zoeker keuzepakketten
1ste GRAAD
3de jaar (VERNIEUWD)
4de jaar
3de GRAAD

 

Verzorging-voeding

B - stroom  •  4

Instap

Na de 1ste graad kun je starten in de 2de graad Verzorging-voeding.

Werk je graag met en voor mensen? Toon je inzet, bereidwilligheid, verantwoordelijkheid en zin voor orde en netheid? Vind je respect, voornaamheid in omgang en taal belangrijk?

Opleiding

In deze studierichting staat het vak verzorging-voeding centraal. Het vak wordt geclusterd in blokken en vakoverschrijdend aangeboden.

Je verwerft ondersteunende kennis en vaardigheden in de indirecte zorg, dus in de maaltijdzorg, linnenzorg en interieurzorg. Het onderdeel directe zorg houdt zich bezig met gezondheid en welzijn. Het luik agogisch handelen concentreert zich op communicatie, levensloop, sociale interacties en welbevinden. Via expressie muzikale en plastische opvoeding leer je creatief handelen. In het onderdeel project ligt de klemtoon op vakoverschrijdend werken en op leren participeren bij de doelgroepen: kinderen van 2,5 jaar tot 10 jaar en de gezonde volwassene.

Al doende leer je. Via de verschillende projecten leer je omgaan met mensen. In de lessen voeding leer je wat een gezonde voeding is.

Toekomst

Je kunt naar de 3de graad Verzorging of naar de 3de graad Organisatiehulp doorstromen. Kies je voor de Directe zorg, dan maak je een keuze voor de 3de graad Verzorging. Kies je voor de Indirecte zorg, dan kies je voor de 3de graad Organisatiehulp.

Lessentabel

Algemene vorming  
Godsdienst 2
Project algemene vakken 6
Frans 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Specifieke vorming verzorging-voeding
Agogisch handelen 2
Directe zorg 4
Indirecte zorg 6
Project 4
Muzikale opvoeding 1
Plastische opvoeding 2
Totaal 32